Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2

Câu 1: Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50% CP do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là bao nhiêu tháng:
 •  A: 3
 •  B: 6
 •  C: 9
 •  D: 12
Câu 2: Phát hành CP lần đầu ra công chúng là
 •  A: Chào bán sơ cấp lần đầu
 •  B: Chào bán thứ cấp lần đầu
 •  C: a,b
Câu 3: Phát hành thêm cổ phần ra công chúng sẽ
 •  A: Làm tăng vốn điều lệ của công ty
 •  B: Làm tăng số lương cổ đông của công ty
 •  C: a,b
Câu 4: Công ty CK được phép
 •  A: Giao dịch CP lô lẻ với nhà đầu tư theo mức giá khớp lệnh tai TTGDCK
 •  B: Mua CP lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy đinh
 •  C: Bán CP lô lẻ cho nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy định
Câu 5: Giao dịch của cổ đông nội bộ(HĐQT, BGĐ, BKS, KTT) đối với CP của chính công ty được thực hiện khi
 •  A: Báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK sau khi thực hiện giao dịch trong 10 ngày
 •  B: Báo cáo bằng văn bản cho TTGDCK sau khi thực hiện giao dịch
 •  C: Báo cáo bằng văn bản và được TTGDCK chấp thuận trước 3 ngày giao dịch
 •  D: Báo cáo bằng văn bản và được TTGDCK chấp thuận tối thiểu 10 ngày trước giao dịch
Câu 6: Đại diện giao dịch của thành viên được phép sữa lỗi giao dich khi
 •  A: Phát hiện nhập sai lệnh và lệnh gốc chưa được khớp
 •  B: Phát hiện nhập sai lệnh và lệnh gốc đã được khớp
 •  C: Phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa được khớp và phải xuất trình lệnh gốc và được TTGDCK chấp thuận
 •  D: Khồng được phép sủa lỗi khi nhập sai lệnh trong mọi trường hợp
Câu 7: Cty CK và nhân viên cty không được phép, ngoại trừ
 •  A: Làm trái lệnh giao dịch của nhà đầu tư
 •  B: Không cung cấp xác nhân kết quả giao dịch
 •  C: Đầu tư vào cty Ck khác
 •  D: Tách biệt hoạt đông kinh doanh của chủ sở hữu cty với hoạt động kinh doanh của cty CK -
Câu 8: Hình thức pháp lí của cty CK theo quy định của Pháp luật VN
 •  A: Cty TNHH và Cty CP
 •  B: Công ty hợp doanh
 •  C: Công ty liên doanh
 •  D: a và c
Câu 9: Theo quy định của pháp luật VN, các cty CK được tiến hành một số loại hình kinh doanh CK sau, ngoại trừ:
 •  A: Môi giới
 •  B: Tự doanh
 •  C: Quản lý đầu tư quỹ CK
 •  D: Bảo lãnh phát hành CK
Câu 10: Yêu cầu về vốn điều lệ 5 tỷ đồng của tổ chức phát hành CP ra công chúng theo quy định tại thông tư 60 được tính trến cơ sở
 •  A: Giá thị trường
 •  B: Giá trị sổ sách

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2

Bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2 . Bài thi Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 2 online. Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 2- Test sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 2 . Bai thi Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 2 online.