Trắc nghiệm về luật chứng khoán 5- Test về luật chứng khoán 5

Câu 1: Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng:
 •  A: 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  B: 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  C: 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu
 •  D: 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
Câu 2: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK có giá trị:
 •  A: Trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp
 •  B: Trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp
 •  C: Trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp
 •  D: Không thời hạn
Câu 3: Hình thức pháp lý của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật VN:
 •  A: CTCP, CTTNHH hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 •  B: Doanh nghiệp nhà nước
 •  C: CTCP hoặc CTTNHH
 •  D: CTCP, CTTNHH hoặc công ty liên doanh
Câu 4: Dưới đây là các điều kiện để 1 cá nhân là công dân VN được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK, ngoại trừ:
 •  A: Phải là cử nhân kinh tế hoặc luật
 •  B: Có năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự
 •  C: Có đủ các chứng chỉ chuyên môn về kinh doanh CK do UBCKNN cấp
 •  D: Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do UBCKNN tổ chức
Câu 5: Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của VN là quỹ:
 •  A: Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào ck
 •  B: Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào ck -
 •  C: Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào ck
 •  D: Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào ck
Câu 6: Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng:
 •  A: 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  B: 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  C: 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
 •  D: 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
Câu 7: Hội đồng quản trị, ban Giám đốc, ban kiểm soát của công ty niêm yết phải nắm giữ:
 •  A: Ít nhất 20% vốn cổ phần của công ty
 •  B: Ít nhất 20% vốn cổ phần của công ty trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết
 •  C: Ít nhất 50% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
 •  D: Ít nhất 30% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
Câu 8: Việc phát hành trái phiếu ra công chúng đòi hỏi phải có:
 •  A: Tài sản đảm bảo
 •  B: Tổ chức bảo lãnh phát hành
 •  C: Đại diện người sở hữu trái phiếu
 •  D: Cả a và b
Câu 9: Các loại niêm yết nào dưới đây mang tính chất sáp nhập thâu tóm công ty:
 •  A: Niêm yết lần đầu
 •  B: Niêm yết bổ sung
 •  C: Thay đổi niêm yết
 •  D: Niêm yết cửa sau
Câu 10: Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thị trường:
 •  A: Giao dịch CK không thuộc quyền sở hữu của mình
 •  B: Sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán CK trước khi tin đó được công bố
 •  C: Thông đồng để mua bán CK để làm thay đổi cung cầu CK
 •  D: Lôi kéo người khác tham gia giao dịch CK

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 5

Bài Trắc nghiệm về luật chứng khoán 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về luật chứng khoán 5- Test về luật chứng khoán 5 . Bài thi Trắc nghiệm về luật chứng khoán 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về luật chứng khoán 5 online. Trac nghiem ve luat chung khoan 5- Test ve luat chung khoan 5 . Bai thi Trac nghiem ve luat chung khoan 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve luat chung khoan 5 online.