Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 6- Test về thị trường chứng khoán 6

Câu 1: Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp
 •  A: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ VND trở lên.
 •  B: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên
 •  C: Là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ VND trở lên
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 2: Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ:
 •  A: Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
 •  B: Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán
 •  C: Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
 •  D: Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.
Câu 3: Trong tháng 7 chúng ta không có ngày nghỉ lễ, giả sử bạn là người đầu tư bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung và đã được báo là bán thành công vào phiên giao dịch ngày 16 tháng 7 (thứ 6). Thời gian thanh toán theo quy định hiện hành là T+3. Thời gian tiền được chuyển vào tài khoản của bạn là:
 •  A: Chủ nhật 18/7
 •  B: Thứ hai 19/7
 •  C: Thứ ba 20/7
 •  D: Thứ tư 21/7
Câu 4: Việc quản lý chứng khoán tại Hệ thống lưu ký chứng khoán tập trung có thể được thực hiện
 •  A: Thông qua Hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với chứng khoán ghi sổ
 •  B: Lưu giữ đặc biệt - lưu giữ chứng chỉ chứng khoán trong kho Trung tâm lưu ký chứng khoán đứng tên người gửi.
 •  C: Do tổ chức phát hành quản lý
 •  D: a và b
Câu 5: Khi lưu giữ chứng khoán tập trung tại một Trung tâm lưu ký chứng khoán, người đầu tư được quyền:
 •  A: Rút chứng khoán ra bằng chứng chỉ
 •  B: Chuyển khoản chứng khoán thông qua hệ thống tài khoản mở tại Trung tâm lưu ký
 •  C: a và b
Câu 6: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:
 •  A: Ủy ban Chứng khoán
 •  B: Công ty chứng khoán
 •  C: Trung tâm Giao dịch chứng khoán
Câu 7: Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là:
 •  A: Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
 •  B: .Bảo lãnh với cố gắng tối đa
 •  C: Bảo lãnh tất cả hoặc không
 •  D: Tất cả các hình thức trên.
Câu 8: Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong vòng:
 •  A: 60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
 •  B: 70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
 •  C: 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực.
 •  D: 80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực
Câu 9: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty niêm yết phải nắm giữ
 •  A: Ít nhất 20% vốn cổ phần của Công ty.
 •  B: It nhất 20% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
 •  C: It nhất 50% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết.
 •  D: It nhất 30% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết
Câu 10: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp.
 •  A: Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất
 •  B: Thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu đang lưu hành.
 •  C: Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ.
 •  D: Thị trường thứ cấp tạo cho mọi người đầu tư cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 6

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 6- Test về thị trường chứng khoán 6 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 6 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 6- Test ve thi truong chung khoan 6 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 6 online.