Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 6- Test môi giới chứng khoán 6

Câu 1: Biện pháp bảo vệ môi giới tránh việc quy kết môi giới thực hiện hành vi “xoay v ò ng chứng khoán”, là
 •  A: Người môi giới phải cung cấp chứng cứ rõ ràng chứng minh tài khoản không bị xoay vòng
 •  B: Người môi giới phải chứng minh giao dịch là không quá mức bằng cách đưa ra những chỉ số như vòngquay vốn, chi phí giao dịch so với vốn có ban đầu hay vốn bình quân thấp hơn mức của dấu hiệu xoay
 •  C: Chứng minh môi giới không nắm quyền kiểm soát tài khoản
 •  D: Tất cả các hành động trên
Câu 2: Các khoản mục chính trên tài khoản bảo chứng: I - Giá trị hiện hành của cổ phiếu trên thị trường II - Giá trị cổ phiếu (chứng khoán) thực có III - Dư c ó IV - Dư n ợ V - Giá trị khoản vay VI - Giá trị vượt trội VII - Sức mua VIII - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
 •  A: I, II, III, V, VI
 •  B: I, II, III, VI, VII
 •  C: I, II, VII, VIII
 •  D: Tất cả các khoản mục trên
Câu 3: M ỗi tài khoản bảo chứng được chia thành 3 phần : (1) Thị giá hiện hành của chứng khoán có trên tài khoản vào thời điểm hiện tại; (2) Giá trị chứng khoán thực có; (3) Dư nợ. H ãy cho biết 3 phần trong tài khoản có mối quan hệ với nhau không?
 •  A: 3 phần của tài khoản được liên hệ bằng công thức: Giá trị CK thực có = Giá trị hiện hành của CK trên thị trường – Dư Nợ
 •  B: 3 phần của tài khoản không có mối tương quan nào1
Câu 4: Giả sử vào ngày thứ hai, khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng 100 cổ phần XYZ với giá 50$/1CP. Tổng cộng số tiền phải trả là 5.000$ (chưa tính phí môi giới). Nếu cũng vào ngày thứ hai đó, giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ là 52$/1CP. Giá trị hiện hành trên thị trường của cổ phiếu XYZ trong ngày thứ ba là:
 •  A: 5.000$
 •  B: 5.200$ 17
Câu 5: Lệnh dừng cắt lỗ hoạt động theo nguyên tắc sau
 •  A: Khách hàng đặt lệnh dừng ở mức giá nhất định đối với loại cổ phiếu mà mình đang nắm giữ, cổ phiếu xuống đến mức giá đó và lệnh dừng của khách hàng ngay lập tức có hiệu lực và sẽ đ
 •  B: Khách hàng đặt lệnh dừng ở mức giá nhất định đối với loại cổ phiếu mà mình đang nắm giữ, cổ phiếu xuống đến mức giá đó và khách hàng phải chỉ thị cho môi giới thực hiện ngay.
Câu 6: Nội dung của tư vấn đầu tư chứng khoán bao gồm: I - Cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán II - Tư vấn chiến lược và kỹ thuật giao dịch bao gồm giá, giá trị, loại, chất lượng, số lượng, phương thức, thời gian giao dịch III - Tư vấn cho khách hàng ra quyết định mua hoặc bán một loại chứng khoán nhất định
 •  A: I, II
 •  B: I, II, III
 •  C: . I, III
Câu 7: Khi hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, người hành nghề tư vấn đầu tư chứng khoán phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau: I - Người tư vấn đầu tư phải đưa ra ý kiến đánh giá một cách độc lập và khách quan trong hoạt động chuyên môn II - Người tư vấn đầu tư chứng khoán phải đảm bảo tính liêm khiết, minh bạch trong hoạt động chuyên môn và các vấn đề cá nhân III - Người TVĐTCK phải luôn làm việc một cách chuyên nghiệp và cần mẫn IV - Người TVĐTCK phả i luôn trung thành với khách
 •  A: I, II, V
 •  B: I, II, V, VI
 •  C: III, IV
 •  D: a và c
Câu 8: Giả sử tỷ lệ ký quỹ là 70%, một khách hàng mua 1000CP công ty ACB với giá 35 triệu đồng. Khách hàng trả tiền 24,5 triệu đồng và vay 10,5 triệu đồng. Giá trị cổ phiếu thực có là:
 •  A: 24,5 triệu đồng
 •  B: 35 triệu đồng
 •  C: 10,5 triệu đồng
 •  D: 30 triệu đồng
Câu 9: Vào ngày 15/4/2008, một khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền là 5.000$. Cùng ngày khách hàng gửi 4.000$ để thanh toán. Như vậy Dư nợ là 1.000$. Giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ trong ngày 15/4/2008 là 52$/1CP. Giá trị chứng khoán thực có trên tài khoản của khách hàng vào ngày 15/4/2008 và 16/4/2008 tương ứng là:
 •  A: 4.200$; 4.000$
 •  B: 4.000$; 4.200$
Câu 10: Vào ngày 15/4/2008, một khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền là 5.000$. Cùng ngày khách hàng gửi 4.000$ để thanh toán. Dư nợ là 1.000$. Giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ trong ngày 15/4/2008 là 52$/1CP và trong ngày 16/4/2008 là 48$/1CP. Hỏi giá trị chứng khoán thực có trên tài khoản bảo chứng của khách hàng vào ngày 15/4, 16/4 và 17/4/2008 tương ứng là bao nhiêu? Lựa chọn 1 trong các phương án sau:
 •  A: 4.000$; 4.200$; 3.800$
 •  B: 5.000$; 5.200$; 4.800$

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 6

Bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 6- Test môi giới chứng khoán 6 . Bài thi Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 6 online. Trac nghiem moi gioi chung khoan 6- Test moi gioi chung khoan 6 . Bai thi Trac nghiem moi gioi chung khoan 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem moi gioi chung khoan 6 online.