Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4

Câu 1: Nhà đầu tư được phép
 •  A: Mở mỗi Cty CK một tài khoản
 •  B: Mở nhiều tài khoản tại 1 Cty CK
 •  C: Mở 1 tài khoảng tại 2 Cty CK
Câu 2: Đại diện người sở hữu trái phiếu có thể là
 •  A: Tổ chức định mức tín nhiệm
 •  B: Công ty CK có giấy phép hoạt động lưu ký
 •  C: Ngân hàng thương mại
 •  D: b,c
Câu 3: Thời hạn tối đa để UBCKNN ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng kí phát hành cổ phiếu, trái phiếu kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ là
 •  A: 15 ngày làm việc
 •  B: 30 ngày làm việc
 •  C: 45 ngày làm việc
 •  D: 60 ngày làm việc
Câu 4: Để giao dich CK niêm yết tại TTGDCK, cần phải có các bước saua. TTGDCk thực hiện khớp lệnh và thông báo giao dịch cho công ty CKb. Nhà đầu tư mở tài khoản, đặt lệnh mua, bán CKc. Công ty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCKd. Nhà đầu tư nhận được CK hoặc nhận được tiền sau 3 ngày kể từ ngày giao dịche. Công ty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tưTrình tự đúng
 •  A: a b c d e
 •  B: a c e b d
 •  C: b a e d c
 •  D: b c a e d
Câu 5: Thời hạn tối đa kể từ ngày được cấp phép niêm yết mà tổ chức niêm yết phải tiến hành thủ tục niêm yết tại TTGDCK nếu không muốn bị hủy bỏ niêm yết là
 •  A: 2 tháng
 •  B: 3 tháng
 •  C: 4 tháng
 •  D: 5 tháng
Câu 6: Cty CK phải gửi cơ quan quản lý nhà nước các báo các định kỳ sau, ngoại trừ
 •  A: Báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng
 •  B: Báo cáo tài chính hàng quý
 •  C: Báo cáo tài chính nữa năm
 •  D: Báo cáo tài chính hàng anwm có xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập
Câu 7: Cty CK không phải đảm bảo nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau
 •  A: Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khác hàng
 •  B: Quản lý tài sản cảu khách hàng tách biệt với tài sản của cty
 •  C: Giám sát việc tuân thủ PL khi đầu tư CK của khách hàng
 •  D: Bảo mật thông tin cho khác hàng
Câu 8: Các đối tượng nào được phép tham gia thanh toán bù trừ giao dịch CK tại ngân hàng chỉ định thanh toánI. Các cty CK thành viên II. Các ngân hàng thương mại được cấp phép làm thành viên lưu kýIII. Trung tâm giao dịch CKIV. Các nhà đầu tư có tổ chức
 •  A: Chỉ I
 •  B: I và II
 •  C: I, II và III
 •  D: I và IV
Câu 9: Hình thức pháp lý của cty quản lý quỹ theo quy đinh của pháp luật VN
 •  A: Cty CP hoặc Cty TNHH
 •  B: Cty CP hoặc Cty TNHH hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 •  C: Doanh nghiệp Nhà nước
 •  D: Cty CP hoặc Cty TNHH hoặc cty liên doanh
Câu 10: Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán có giá trị trong vòng bao nhiêu năm kể từ ngày cấp
 •  A: 1
 •  B: 3
 •  C: 5
 •  D: không thời hạn

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4

Bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4 . Bài thi Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 4 online. Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 4- Test sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 4 . Bai thi Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 4 online.