Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 5- Test môi giới chứng khoán 5

Câu 1: Nghĩa vụ cung cấp thông tin là một trong những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp mà những người hành nghề môi giới hoặc tư vấn đầu tư chứng khoán phải tuân thủ. Theo quy tắc này, thông tin truyền đạt từ môi giới hay người tư vấn đầu tư chứng khoán đến khách hàng phải đảm bảo các tiêu chí sau:
 •  A: Thông tin phải rõ ràng
 •  B: Thông tin phải chính xác
 •  C: Thông tin phải phù hợp, kịp thời
 •  D: Tất cả các tiêu chí trên
Câu 2: Mức giá trị thực có tối thiểu là mức quy định môi giới không được cho khách hàng vay tiền nếu giá trị chứng khoán thực có của khách hàng thấp hơn mức đó. Giả sử, theo quy định của pháp luật về chứng khoán, mức giá trị chứng khoán thực có tối thiểu là 20 triệu đồng, khách hàng mở một tài khoản bảo chứng và đặt mua 100 cổ phiếu XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền phải trả là 30 triệu đồng. Vậy khách hàng phải chuyển bao nhiêu tiền cho môi giới, biết tỷ lệ ký quỹ là 50%. Chọn phương án đúng sau:
 •  A: 30 triệu đồng
 •  B: 20 triệu đồng
 •  C: 10 triệu đồng
Câu 3: Giả sử khách hàng mở tài khoản bảo chứng để thực hiện giao dịch chứng khoán trên tài khoản này, nếu tỷ lệ ký quỹ là 50%, mức giá trị chứng khoán thực có tối thiểu là 20 triệu đồng và khách hàng mua 50 triệu đồng tiền cổ phiếu thì số tiền khách hàng phải gửi môi giới là bao nhiêu?
 •  A: 25 triệu đồng
 •  B: 20 triệu đồng
 •  C: 50 triệu đồng
 •  D: 30 triệu đồng
Câu 4: Quy định pháp luật về chứng khoán quy định tỷ lệ ký quỹ bắt buộc ban đầu khi giao dịch trên tài khoản bảo chứng là 50% và mức giá trị chứng khoán thực có tối thiểu là 30 triệu đồng. Công ty môi giới có thể quy định mức ký quỹ tối thiểu ban đầu là:
 •  A: 20 triệu đồng
 •  B: 25 triệu đồng
 •  C: 40 triệu đồng
 •  D: 15 triệu đồng
Câu 5: “Tỷ lệ dự trữ vốn tối thiểu bắt buộc” là giá trị chứng khoán tối thiểu khách hàng phải có trên tài khoản bảo chứng sau khi đã mua chứng khoán và giả sử qui định pháp luật chứng khoán quy định khách hàng phải duy trì giá trị chứng khoán thực có bằng 25% giá trị thị trường của chứng khoán này. Giả sử khách hàng có 100 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng thì giá trị chứng khoán thực có tối thiểu của khách hàng này phải đạt mức sau:
 •  A: 20 triệu đồng
 •  B: 50 triệu đồng
 •  C: 25 triệu đồng
 •  D: 15 triệu đồng
Câu 6: Người hành nghề môi giới không phải là người hành nghề tư vấn đầu tư khi đáp ứng (thỏa m ãn ) điều kiện sau:
 •  A: Tư vấn chỉ là phần phụ trong các dịch vụ môi giới
 •  B: Người môi giới công bố thông tin cần thiết về các mức phí sẽ thu của khách hàng khi cung cấp dịch vụ môi giới cho người đầu tư
 •  C: Phải thỏa mãn cả 2 mục a và b
Câu 7: Quy trình thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán chỉ bao gồm các bước sau: I - Khách hàng gặp công ty tư vấn đầu tư chứng khoán/ công ty môi giới chứng khoán II - Công ty nhận yêu cầu tư vấn và khách hàng cung cấp thông tin cho công ty III - K ý hợp đồng tư vấn IV - Thực hiện hợp đồng tư vấn V - Thanh l ý hợp đồng tư vấn
 •  A: II, III, IV
 •  B: I, II, III, IV,
 •  C: I, III, IV
 •  D: I, III, IV, V
Câu 8: Trong quy tr ình thực hiện tư vấn đầu tư chứng khoán, công ty tư vấn đầu tư chứng khoán phải t ìm hiểu r õ về khách hàng, thu nhập và quản l ý thông tin về khách hàng liên quan đến nội dung sau: I - Tìm hiểu tình hình tài chính và thu nhập của khách hàng II - T ìm hiểu mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng III - T ìm hiểu kinh nghiệm và hiểu biết về đầu tư của khách hàng
 •  A: . I, III -
 •  B: I, II
 •  C: I, II, III
 •  D: II, III
Câu 9: Khách hàng có số dư nợ trên tài khoản bảo chứng là 25 triệu đồng, giá trị hiện hành trên thị trường của chứng khoán có trên tài khoản bảo chứng là 80 triệu đồng. Hỏi giá trị chứng khoán có trên tài khoản bảo chứng của khách hàng là:
 •  A: 80 triệu đồng
 •  B: 55 triệu đồng
 •  C: 25 triệu đồng
 •  D: 30 triệu đồng
Câu 10: Khách hàng có dư nợ 25 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng của m ình Giá trị hiện h à nh của chứng khoán trên thị trường là 30 triệu đồng. Giá trị thực có của khách hàng trên tài khoản bảo chứng là:
 •  A: 30 triệu đồng
 •  B: 5 triệu đồng
 •  C: 15 triệu đồng
 •  D: 10 triệu đồng

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 5

Bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 5- Test môi giới chứng khoán 5 . Bài thi Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 5 online. Trac nghiem moi gioi chung khoan 5- Test moi gioi chung khoan 5 . Bai thi Trac nghiem moi gioi chung khoan 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem moi gioi chung khoan 5 online.