Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 9- Test về thị trường chứng khoán 9

Câu 1: Một công ty có cổ phiếu ưu đãi không tích lũy đang lưu hành được trả cổ tức hàng năm là 7USD. Năm trước do hoạt động kinh doanh không có lãi, công ty không trả cổ tức. Năm nay nếu công ty tuyên bố trả cổ tức, cổ đông ưu đãi nắm giữ cổ phiếu sẽ được nhận bao nhiêu
 •  A: 7 USD
 •  B: 10 USD
 •  C: 14 USD
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: Nghĩa vụ nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của thành viên giao dịch
 •  A: Nộp BCTC 6 tháng
 •  B: Đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán
 •  C: Đóng góp lập quỹ hỗ trợ thanh toán
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Người có giấy phép kinh doanh hành nghề CK được phép
 •  A: Cùng làm việc hoặc góp vốn vào 2 hay nhiều công ty CK
 •  B: Làm GĐ 1 tổ chức niêm yết
 •  C: Tham gia kinh doanh hoạt động
 •  D: Cho mượn giấy phép hành nghề
Câu 4: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng
 •  A: Lãi suất cố định
 •  B: Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty
 •  C: Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông
 •  D: Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty
Câu 5: Căn cứ vào phân tích kỹ thuật mô hình đầu và hai vai hướng lên, xác định xu hướng
 •  A: Thị trường đi xuống
 •  B: Thị trường đi lên
 •  C: Thị trường quân bình
 •  D: Khó dự đoán
Câu 6: Thị trường mua bán lần đầu các chứng khoán mới phát hành là
 •  A: Thị trường tiền tệ
 •  B: Thị trường sơ cấp
 •  C: Thị trường thứ cấp
 •  D: Thị trường chính thức
Câu 7: Loại chứng khoán nào sau đây được phép phát hành kèm theo trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người nắm giữ nó được quyền mua 1 khối lượng cổ phiếu phổ thông nhất định theo 1 giá đã được xác định trước trong 1 thời kỳ nhất định
 •  A: Cổ phiếu ưu đãi
 •  B: Trái phiếu
 •  C: Chứng quyền
 •  D: Quyền mua cổ phần
Câu 8: Phương thức phát hành qua đấu giá
 •  A: Nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành trên cơ sở thỏa thuận về giá.
 •  B: Tổ chức phát hành trực tiếp bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
 •  C: Nhận bán lại chứng khoán của tổ chức phát hành
 •  D: Chào bán chứng khoán dựa trên cơ sở cạnh tranh hình thành giá và khối lượng trúng thầu
Câu 9: Những CK nào được phép niêm yết tại TTGD
 •  A: Trái phiếu chính phủ
 •  B: Cổ phiếu của các DN thực hiện cổ phần hóa
 •  C: CK của các DN đã được UBCKNN cấp giấy phép phát hành ra công chúng
 •  D: Cả a & c
Câu 10: Các nhà phân tích kỹ thuật ít quan tâm đến chỉ tiêu nào trong số các chỉ tiêu sau đây
 •  A: Số lượng CK giao dịch
 •  B: Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần
 •  C: Xu hướng giá
 •  D: Giá mở cửa, đóng cửa

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 9

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 9- Test về thị trường chứng khoán 9 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 9 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 9- Test ve thi truong chung khoan 9 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 9 online.