Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 7- Test môi giới chứng khoán 7

Câu 1: Khách hàng có dư nợ 25 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng của m ình . Giá trị hiện h à nh của chứng khoán trên thị trường là 30 triệu đồng. Theo quy định của pháp luật về chứng khoán, giá trị chứng khoán thực có của khách hàng trên tài khoản bảo chứng phải tối thiểu đạt 25%. Vậy giá trị thực có của khách hàng:
 •  A: Thấp hơn quy định dự trữ tối thiểu
 •  B: Cao hơn quy định dự trữ tối thiểu
Câu 2: Khách hàng có dư nợ 25 triệu đồng trên tài khoản bảo chứng của m ình . Giá trị hiện hành của chứng khoán trên thị trường là 30 triệu đồng.
 •  A: Thỏa măn yêu cầu ký quỹ
 •  B: Không thỏa mãn yêu cầu ký quỹ
Câu 3: . Vào ngày 15/4/2008, một khách hàng mua 100 cổ phần XYZ trên tài khoản bảo chứng với số tiền là 5.000$. Cùng ngày khách hàng gửi 4.000$ để thanh toán. Dư nợ là 1.000$. Giá đóng cửa của cổ phiếu XYZ trong ngày 15/4/2008 là 52$, trong ngày 16/4/2008 là 48$. Hỏi giá trị thị trường hiện hành của chứng khoán đó tương ứng trong ngày 15,16 và 17/4/2008 là bao nhiêu. L ựa chọn 1 trong các phương án sau:
 •  A: 5.000$; 5.200$; 4.800$
 •  B: 5.200$; 5.000$; 4.800$
 •  C: 4.800$; 5.200$; 5.000$
Câu 4: "Tỷ lệ dự trữ vốn tối thiểu b ắt buộc” là yêu cầu khách hàng phải duy tr ì giá trị chứng khoán thực có = 25% giá trị thị trường của các chứng khoán này. Nếu khách hàng có giá trị chứng khoán hiện hành theo thị trường (giá trị thị trường của chứng khoán này) là 10.000$ trên tài khoản bảo chứng, thì giá trị chứng khoán thực có tối thiểu phải là:
 •  A: 2.500$
 •  B: 10.000$
Câu 5: “Bán hàng tư vấn” là triết l ý mới h ình thành trong nghề môi giới chứng khoán trên các thị trường chứng khoán phát triển được hiểu là:
 •  A: Phương pháp bán hàng được phát triển theo chiều rộng một cách logic trên cơ sở phương pháp bán hàng tiếp thị, trong đó người môi giới cố gắng tìm hiểu những hàng hóa, sản phẩm mà khách hàng cầ
 •  B: Là phương pháp bán hàng trong đó người môi giới bán sản phẩm hoặc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ mà công ty môi giới có
Câu 6: Mục đích duy nhất và ưu tiên của môi giới trong khi áp dụng phương pháp “bán hàng tư vấn” là:
 •  A: Phục vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng và giúp khách hang đạt được những mục tiêu tài chính của chính họ
 •  B: Để thu lợi nhuận từ giao dịch của khách hàng
 •  C: Để thu lợi cho công ty môi giới và duy trì việc làm của người môi giới
Câu 7: Trong quá trình thực hiện TVĐTCK, để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tránh xung đột lợi ích, người hành nghề TVĐTCK phải tuân thủ nghĩa vụ sau: I - Tránh các t ình huống có xung đột lợi ích với khách hàng II - Ưu tiên lợi ích của khách hàng (đặt lợi ích của khách hàng trên lợi ích của môi giới và công ty) III - Ưu tiên cho khách hàng trả phí cao hơn so với khách hàng trả phí thấp hơn khi cung cấp sản phẩm TVĐTCK IV - Đối xử công bằng đối với các khách hàng V - Minh bạch
 •  A: I, II, III
 •  B: I, II, III, V
 •  C: I, II, IV, V
 •  D: I, III, V
Câu 8: Trong khi hành nghề TVĐTCK, công ty TVĐTCK và người hành nghề TVĐTCK được cung cấp thông tin liên quan tới giao dịch và hồ sơ của khách hàng theo nguyên tắc sau:
 •  A: Khi có bên thứ 3 yêu cầu
 •  B: Chỉ cung cấp khi được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 •  C: Chỉ cung cấp khi được khách hàng đồng ý bằng lời nói hoặc người có chức danh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu (không bằng văn bản)
 •  D: Chỉ cung cấp khi được khách hàng đồng ý
Câu 9: Hãy lựa chọn phương án đúng về giá trị của một cuộc gọi điện thoại t ìm kiếm khách hàng trong số các lựa chọn sau, khi biết: (1) Người môi giới được hưởng lương cố định năm là 100 triệu đồng/năm; (2) ngày làm việc trong năm là 263 ngày và (3) trong một ngày môi giới dự kiến gọi 100 cuộc điện thoại; (4) không tính cước phí cuộc gọi
 •  A: 3.802 đồng
 •  B: 3.000 đồng
 •  C: 5.000 đồng
 •  D: 2.000 đồng
Câu 10: Bạn hãy lựa chọn phương pháp t ìm kiếm khách hàng thông dụng nhất trong số các phương pháp sau: I - Chỉ đạo từ công ty hoặc các tài khoản được chuyển nhượng lại II - Lời giới thiệu khách hàng đến III - Giới thiệu khách hàng cho người môi giới khác, công ty môi giới khác có thể giúp đỡ tận dụng mạng lưới kinh doanh IV - Chiến dịch viết thư V - Tọa đàm, hội thảo VI - Gọi điện thoại làm quen VII - Đến từng nhà gõ cửa tự giới thiệu về mình và nghề môi giới VIII - Quảng cáo trên
 •  A: I, II, IV, V, VII, VIII
 •  B: I, II, III, V, VII, VIII
 •  C: I, II, III, IV, V, VI
 •  D: I, IV, V, VI, VII, VIII

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 7

Bài Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 7- Test môi giới chứng khoán 7 . Bài thi Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môi giới chứng khoán 7 online. Trac nghiem moi gioi chung khoan 7- Test moi gioi chung khoan 7 . Bai thi Trac nghiem moi gioi chung khoan 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem moi gioi chung khoan 7 online.