Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3

Câu 1: Tổ chức niêm yết phải nộp báo cáo tài chính năm theo thời hạn sau
 •  A: Chậm nhất là 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính(thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính)
 •  B: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hoàn thành báo cáo tài chính(ngày hoàng thành báo cáo tài chính năm được tính từ ngày tổ chức kiểm toán được chấp thuận ký báo cáo kiểm toán)
Câu 2: Đối tượng nào sau đây phải công bố thông tin trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện
 •  A: Tổ chức phát hành
 •  B: Công ty quản lý quỹ đầu tư CK
 •  C: Tổ chức niêm yết
 •  D: Tất cả
Câu 3: Tổ chức nào sau đây có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư CK niêm yết tại TTGDCK
 •  A: Quỹ đầu tư CK
 •  B: Công ty quản lí quỹ
 •  C: Ngân hàng giám sát
Câu 4: Dưới đây là một số chức năng chính của công ty CK, ngoại trừ
 •  A: Là trung gian giuwac người đầu tư và tổ chức niêm yết
 •  B: Cung cấp tín dụng cho khách hàng
 •  C: Thực hiện mua bán cho khách hàng
 •  D: Tư vấn đầu tư trực tieeos cho khách hàng khi họ có nhu cầu
Câu 5: % tối đa trên vốn tự có mà 1 tổ chức bảo lảnh phát hành được phép bảo lảnh cho một đợt phát hành là
 •  A: 20%
 •  B: 30%
 •  C: 40%
 •  D: 50%
Câu 6: Tổ chức phát hành/phân phối phải hoàn thành đợt phân phối CP trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhân đăng kí phát hành
 •  A: 45
 •  B: 60
 •  C: 90
 •  D: 120
Câu 7: Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là
 •  A: Trái phiếu có hoặc không có đảm bảo
 •  B: Trái phiếu chuyển đổi
 •  C: Trái phiếu có kém chứng quyền
 •  D: Tấc cả đều đúng
Câu 8: Các loại niêm yết nào sau đây mang tính chất sát nhập và thâu tóm Cty
 •  A: Niêm yết lần đầu
 •  B: Niêm yết bổ sung
 •  C: Niêm yết lại
 •  D: Niêm yết cửa sau
Câu 9: Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thi trường
 •  A: Sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán CK trước khi thông tin đó được công bố
 •  B: Thông đồng để mua bán CK để làm thay đổi cung cầu CK
 •  C: Giao dịch CK không thuộc quyền sở hữu của mình
 •  D: Lôi kéo người khác tham gia giao dịc CK
Câu 10: Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán công ty XYZ đã tư vấn cho bạn mình bán CP của công ty XYZ vì công ty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi nào
 •  A: Lũng đoạn thị trường
 •  B: Giao dịch nội gián
 •  C: Bán khống
 •  D: Công bố thông tin

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3

Bài Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3- Test sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3 . Bài thi Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghệ chứng khoán 3 online. Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 3- Test sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 3 . Bai thi Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem sat hach chung chi hanh nghe chung khoan 3 online.