Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 10- Test về thị trường chứng khoán 10

Câu 1: Lý do nào sau đây đúng với bản khống chứng khoán
 •  A: Ngăn chặn sự thua lỗ
 •  B: Hưởng lợi từ sự sụt giá CK
 •  C: Hưởng lợi từ sự tăng giá CK
 •  D: Hạn chế rủi ro
Câu 2: Công ty Cổ phần bắt buộc phải có
 •  A: Cổ phiếu phổ thông
 •  B: Cổ phiếu ưu đãi
 •  C: Trái phiếu công ty
 •  D: Tất cả các loại chứng khoán trên
Câu 3: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:
 •  A: Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh
 •  B: Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT và BGĐ
 •  C: Đơn xin phép phát hành
 •  D: Bản cáo bạch
Câu 4: Một nhà phân tích kỹ thuật sẽ xem xét tất cả các phương thức, ngoại trừ phương thức sau
 •  A: Lý thuyết người mua bán các cổ phiếu lẻ (dưới 100) luôn sai lầm
 •  B: Chỉ số giá cả - thu nhập của các cổ phiếu Dow Jones
 •  C: Lưu lượng cổ phiếu bán khống
Câu 5: Hãy xác định trong ba câu hỏi từ a đến c sau đây, trường hợp nào thể hiện xu hướng thị trường đang đi lên hoặc đang đi xuống (bullish or bearish)
 •  A: Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và chỉ số bình quân Dow Jones của ngành vận tải cả hai có xu hướng đi lên
 •  B: Số lượng bán khống của thị trường chứng khoán New York tăng 25% so với tháng trước
 •  C: Doanh thu của các cổ phiếu bán lẻ tăng đáng kể trong vài tuần qua
Câu 6: Quy trình giao dịch chứng khoán là như sau:I. Khách hàng đặt lệnh.II. Công ty chứng khoán nhận và kiểm tra lệnhIII. Lệnh đăng ký tại quầy giao dịch hoặc máy chủIV. Lệnh được chuyển đến trung tâm giao dịch
 •  A: I, II, III & IV
 •  B: I, II, IV& III
 •  C: I, III, II & IV
 •  D: I, III, IV & II
Câu 7: Hiện nay ở Việt Nam trong quy định về phát hành CK ra công chúng thì tỷ lệ CK phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt
 •  A: 30%
 •  B: 20%
 •  C: 25%
 •  D: 15%
Câu 8: Trong các điều kiện để quản lý DN được phát hành CK ra công chúng, điều kiện nào là quan trọng nhất
 •  A: Có ban Giám đốc điều hành tốt
 •  B: Có sản phẩm nổi tiếng
 •  C: Có tỷ lệ nợ trên vốn hợp lý
 •  D: Quy mô vốn và kết quả hoạt động trước khi phát hành
Câu 9: Theo quy định của VN, công ty CK là loại hình DN I. DNNN II. Công ty liên doanh III. Công ty TNHH IV. Công ty CP V. Công ty hợp danh
 •  A: Chỉ có I & II
 •  B: Chỉ có II & III
 •  C: II, II & IV
 •  D: Tất cả
Câu 10: Theo luật công ty, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp
 •  A: Có trên 7 người góp vốn, mang tính đối vốn
 •  B: Có trên 2 người góp vốn, mang tính đối vốn
 •  C: Có trên 7 người góp vốn, mang tính đối nhân và đối vốn
 •  D: Cả 3 đều sai

Trắc nghiệm Chứng khoán khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 10

Bài Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 10 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 10- Test về thị trường chứng khoán 10 . Bài thi Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 10 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về thị trường chứng khoán 10 online. Trac nghiem ve thi truong chung khoan 10- Test ve thi truong chung khoan 10 . Bai thi Trac nghiem ve thi truong chung khoan 10 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve thi truong chung khoan 10 online.