Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 1- Câu hỏi Test thiết kế web 1

Câu 1: Từ HTML là từ viết tắt của từ nào?
 •  A: Hyperlinks and Text Markup Language
 •  B: Home Tool Markup Language
 •  C: Hyper Text Markup Language
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards?
 •  A: The World Wide Web Consortium
 •  B: Microsoft
 •  C: Netscape
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 3: Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.
 •  A:
 •  B:

 •  C:
 •  D:
Câu 4: Đâu là tag để xuống dòng trong web?
 •  A:
 •  B:
 •  C:
Câu 5: Đâu là tag tạo ra mầu nền của web?
 •  A:
 •  B:
 •  C: yellow
Câu 6: Đâu là tag tạo ra chữ in đậm?
 •  A:
 •  B:
 •  C:
 •  D:
Câu 7: Dreamweaver quản lý các snippet trong panel nào?
 •  A: Code
 •  B: Snippets panel
 •  C: Assets panel
 •  D: Site panel
Câu 8: Đâu là tag tạo ra chữ in nghiêng?
 •  A:
 •  B:
 •  C:
Câu 9: Đâu là tag tạo ra liên kết (links) trong web
Câu 10: Đâu là tag tạo ra liên kết đến email?

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 1

Bài Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 1- Câu hỏi Test thiết kế web 1 . Bài thi Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 1 miễn phí. Làm bài test Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 1 online. Cau hoi trac nghiem thiet ke web 1- Cau hoi Test thiet ke web 1 . Bai thi Cau hoi trac nghiem thiet ke web 1 mien phi. Lam bai test Cau hoi trac nghiem thiet ke web 1 online.