Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 2- Test phần mềm mã nguồn mở 2

Câu 1: Bạn hãy cho biết phần mềm văn phòng nào sau đây sử dụng giấy phép mã nguồn mở :
 •  A: Microsoft Office
 •  B: Libre Office
 •  C: Cả a và b
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 2: Giấy phép GNU GPL phiên bản mới nhất là :
 •  A: 1.0
 •  B: 2.0
 •  C: 3.0
 •  D: 4.0
Câu 3: Bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấp phép GNU GPL:
 •  A: Ubuntu
 •  B: Window Xfree86
 •  C: JavaFBP toolkit
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 4: Bạn hãy cho biết phần mềm nào sau đây sử dụng giấp phép BSD :
 •  A: Ubuntu
 •  B: Window Xfree86
 •  C: JavaFBP toolkit
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 5: giấy phép nào không cấp phép một phần mềm/ thư viện mã nguồn đóng liên kết với một phần mềm/ thư viện mang giấy phép mở tương ứng.
 •  A: GNU General Public License
 •  B: Apache Public License
 •  C: BSD License
 •  D: Artistic License
Câu 6: Giấy phép nào có khả năng kết hợp một phần mềm với một phần mềm/ thư viện mang giấy phép mở tương ứng
 •  A: Apache Public License
 •  B: BSD License
 •  C: MIT License
 •  D: Cả 3 License
Câu 7: Phần mềm GIMP sử dụng giấy phép mã nguồn mở nào :
 •  A: GNU GPL License
 •  B: Apache Public License
 •  C: BSD License
 •  D: Artistic License
Câu 8: Phần mềm Mozilla Firefox sử dụng giấy phép mã nguồn mở nào
 •  A: Mozilla Public License
 •  B: BSD License
 •  C: Artistic License
 •  D: GPL License
Câu 9: Phần mềm Apache Server sử dụng giấy phép nào sau đây
 •  A: BSD License
 •  B: Artistic License
 •  C: GPL License
 •  D: Apache License
Câu 10: Những phần mềm mã nguồn mở miễn phí nào sau đây giúp chạy các ứng dụng windows trên môi trường Ubuntu
 •  A: Wine và CrossOver
 •  B: Wine door và Cedega
 •  C: Wine và PlayOnlinux

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 2

Bài Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 2- Test phần mềm mã nguồn mở 2 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 2 online. Trac nghiem phan mem ma nguon mo 2- Test phan mem ma nguon mo 2 . Bai thi Trac nghiem phan mem ma nguon mo 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem ma nguon mo 2 online.