Trắc nghiệm phần mềm 5- Test phần mềm 5

Câu 1: Use-cases là một kịch bản mà mô tả
 •  A: Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước
 •  B: Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống
 •  C: Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm
 •  D: Những test-case cho sản phẩm phần mềm
Câu 2: Nội dung thông tin biểu diễn những đối tượng điều khiển và dữ liệu riêng biệt mà bao gồm những thông tin mà
 •  A: Cần thiết để trình bày tất cả output
 •  B: Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi
 •  C: Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống
 •  D: Được biến đổi bởi phần mềm
Câu 3: Dòng thông tin biểu diễn cách thức mà dữ liệu và điều khiển
 •  A: Quan hệ với một dữ liệu và điều khiển khác
 •  B: Biến đổi khi mỗi lần dịch chuyển qua hệ thống
 •  C: Biến đổi khi mỗi lần dịch chuyển qua hệ thống
 •  D: Không có mục nào
Câu 4: Cấu trúc thông tin biểu diển tổ chức nội của
 •  A: Những cấu trúc dữ liệu dùng để biểu diễn loại dữ liệu
 •  B: Mô hình bố trí nhân viên dự án
 •  C: Mô hình truyền thông dự án
 •  D: Những dữ liệu khác nhau và những mục điều khiển
Câu 5: Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm
 •  A: Chức năng và hành vi
 •  B: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
 •  C: Kiến trúc và cấu trúc
 •  D: Tính tin cậy và tính sử dụng
Câu 6: Trong ngữ cảnh của phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề là
 •  A: bottom-up và top-down
 •  B: horizontal and vertical
 •  C: .subordinate và superordinate
 •  D: Không có mục nào
Câu 7: Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần mềm
 •  A: actor view
 •  B: data view
 •  C: essential view
 •  D: implementation view
Câu 8: Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
 •  A: Đưa ra hình ảnh về các đối tượng dữ liệu
 •  B: Đưa ra hình ảnh chức năng biến đổi luồng dữ liệu
 •  C: Đưa ra hình ảnh chức năng biến đổi luồng dữ liệu
 •  D: Chỉ ra những tương tác của hệ thống đối với sự kiện bên ngoài
Câu 9: Biểu đồ quan hệ thực thể
 •  A: Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu
 •  B: Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu
 •  C: Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện
 •  D: Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài
Câu 10: Mục nào không là một mục đích cho việc xây dựng một mô hình phân tích
 •  A: Mục nào không là một mục đích cho việc xây dựng một mô hình phân tích
 •  B: Mô tả yêu cầu khách hàng
 •  C: Phát triển một giải pháp tóm tắt cho vấn đề
 •  D: Thiết lập một nền tảng cho thiết kế phần mềm

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 5

Bài Trắc nghiệm phần mềm 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 5- Test phần mềm 5 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 5 online. Trac nghiem phan mem 5- Test phan mem 5 . Bai thi Trac nghiem phan mem 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 5 online.