Trắc nghiệm phần mềm 2- Test phần mềm 2

Câu 1: Mô hình phát triển phần mềm xoắn ốc
 •  A: Kết thúc với việc xuất xưởng sản phẩm phần mềm
 •  B: Nhiều hỗn độn hơn với mô hình gia tăng
 •  C: Bao gồm việc đánh giá những rủi ro phần mềm trong mỗi vòng lặp
 •  D: Tất cả điều trên
Câu 2: Mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  A: Chỉ phù hợp cho thiết kế phần cứng máy tính
 •  B: Không thể hỗ trợ phát triển những thành phần sử dụng lại
 •  C: Dựa vào những kỹ thuật hỗ trợ đối tượng
 •  D: Không định chi phí hiệu quả bằng những độ đo phần mềm có thể định lượng
Câu 3: Để xây dựng mô hình hệ thống, kỹ sư phải quan tâm tới một trong những nhân tố hạn chế sau :
 •  A: Những giả định và những ràng buộc
 •  B: Ngân sách và phí tổn
 •  C: Những đối tượng và những hoạt động
 •  D: Lịch biểu và các mốc sự kiện
Câu 4: Trong kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ, ba kiến trúc khác nhau được kiểm tra
 •  A: Hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng
 •  B: Hạ tầng tài chánh, tổ chức và truyền thông
 •  C: Cấu trúc báo cáo, cơ sở dữ liệu, mạng
 •  D: Cấu trúc dữ liệu, yêu cầu, hệ thống
Câu 5: Thành phần nào của kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ là trách nhiệm của kỹ sư phần mềm
 •  A: Phân tích phạm vi nghiệp vụ
 •  B: Thiết kế hệ thống nghiệp vụ
 •  C: Kế hoạch sản phẩm
 •  D: Kế hoạch chiến lược thông tin
Câu 6: Kế hoạch chiến lược thông tin
 •  A: Hướng mức nghiệp vụ và kích thước lớn
 •  B: Hướng mức nghiệp vụ và kích thước lớn
 •  C: Tích hợp và không thường thay đổi
 •  D: Tất cả những mục trên
Câu 7: Mục nào không là một phần của kiến trúc phần mềm
 •  A: Chi tiết giải thuật
 •  B: Cơ sở dữ liệu
 •  C: Thiết kế dữ liệu
 •  D: Cấu trúc chương trình
Câu 8: Mục đích của tham chiếu chéo những yêu cầu (ma trận) trong tài liệu thiết kế là nhằm
 •  A: Cho phép người quản lý theo dõi năng suất của nhóm thiết kế
 •  B: Xác minh là tất cả các yêu cầu đã được xem xét trong thiết kế
 •  C: Chỉ ra chi phí kết hợp với mỗi yêu cầu
 •  D: Cung cấp cho việc thực thi tên của những nhà thiết kế cho mỗi yêu cầu
Câu 9: Nguyên nhân của việc sinh lỗi do thiết kế mức thành phần trước khi thiết kế dữ liệu là
 •  A: Thiết kế thành phần thì phụ thuộc vào ngôn ngữ còn thiết kế dữ liệu thì không
 •  B: Thiết kế dữ liệu thì dễ thực hiện hơn
 •  C: Thiết kế dữ liệu thì khó thực hiện
 •  D: Cấu trúc dữ liệu thường ảnh hưởng tới cách thức mà thíết kế thành phần phải theo
Câu 10: Thủ tục phần mềm tập trung vào
 •  A: Thủ tục phần mềm tập trung vào
 •  B: Xử lý chi tiết của mỗi module riêng biệt
 •  C: Xử lý chi tiết của mỗi tập module
 •  D: Quan hệ giữa điều khiển và thủ tục

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 2

Bài Trắc nghiệm phần mềm 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 2- Test phần mềm 2 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 2 online. Trac nghiem phan mem 2- Test phan mem 2 . Bai thi Trac nghiem phan mem 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 2 online.