Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 7- Câu hỏi Test thiết kế web 7

Câu 1: Tag nào dùng để chèn 1 hình vào web?
  •  A:
  •  B: image.gif
  •  C:
  •  D:  A:
  •  B:
  •  C:
Câu 3: Thẻ