Trắc nghiệm phần mềm 11- Test phần mềm 11

Câu 1: Kiểm thử điều kiện là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để test-case
 •  A: Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
 •  B: Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
 •  C: Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
 •  D: Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
Câu 2: Kiểm thử lặp là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
 •  A: Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
 •  B: Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
 •  C: Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
 •  D: Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
Câu 3: Kiểm thử luồng dữ liệu là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
 •  A: Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
 •  B: Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
 •  C: Chọn những đường dẫn ki ểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
 •  D: Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
Câu 4: Kiểm thử tích hợp bottom-up có những thuận lợi chính
 •  A: Những điểm quyết định chính được kiểm thử sớm
 •  B: Không có những driver cần được viết
 •  C: Không có những stub (nhánh) cần phải viết
 •  D: Không đòi hỏi kiểm thử hồi quy (regression)
Câu 5: Kiểm thử tích hợp Top-down có thuận lợi chính là
 •  A: Những module mức thấp không bao giờ cần kiểm thử
 •  B: Những điểm quyết định chính được kiểm thử sớm
 •  C: Không có những stub cần phải viết
 •  D: Không có mục nào
Câu 6: Kiểm thử vòng lặp lồng nhau
 •  A: Khi xét vòng lặp nào thì cần test Min+1, typical, max-1
 •  B: Kiểm thử từ ngoài vào trong
 •  C: Nếu các vòng lặp là độc lập thì xem như là vòng lặp đơn
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Mô hình phát triển phần mềm tuần tự tuyến tính còn gọi là
 •  A: Mô hình hỗn độn
 •  B: Mô hình nước suối
 •  C: Mô hình xoắn ốc
 •  D: Mô hình chu kỳ sống cổ điển
Câu 8: Mô hình phát triển phần mềm lặp lại tăng thêm
 •  A: Một hướng hợp lý khi yêu cầu được xác định rõ
 •  B: Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một sản phẩm thực thi lõi
 •  C: Một hướng tốt nhất dùng cho những dự án có những nhóm phát triển lớn
 •  D: Một mô hình cách mạng không nhưng không được dùng cho sản phẩm thương mại
Câu 9: Mô hình phát triển phần mềm dựa trên mẫu thử là
 •  A: Một mô hình rất rủi ro, khó đưa ra được một sản phẩm tốt
 •  B: Phương pháp tốt nhất được sử dụng trong các dự án có nhiều thành viên
 •  C: Một phương pháp hữu ích khi khách hàng không thể xác định yêu cầu một cách rõ ràng
 •  D: Một phương pháp thích h ợp được sử dụng khi các yêu cầu đã được xác định rõ ràng
Câu 10: Mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  A: Không thể hỗ trợ phát triển những thành phần sử dụng lại
 •  B: Dựa vào những kỹ thuật hỗ trợ đối tượng
 •  C: Không định chi phí hiệu quả b ằng những độ đo phần mềm có thể đ ịnh lượng
 •  D: Chỉ phù hợp cho thi ết kế phần c ứng máy tính

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 11

Bài Trắc nghiệm phần mềm 11 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 11- Test phần mềm 11 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 11 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 11 online. Trac nghiem phan mem 11- Test phan mem 11 . Bai thi Trac nghiem phan mem 11 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 11 online.