Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 5- Câu hỏi Test thiết kế web 5

Câu 1: Phương thức viết chương trình của Javascript như thế nào?
 •  A: Viết riêng một trang
 •  B: Viết chung với HTML
 •  C: Cả hai dạng
 •  D: Không có dạng nào
Câu 2: Javascript là ngôn ngữ kịch bản có dấu được mã nguồn không?
 •  A: Không dấu được vì các kịch bản chạy ở client
 •  B: Dấu được vì chương trình hoạt động độc lập với trình duyệt
 •  C: Hai phát biểu đều sai.
Câu 3: JavaScript được bắt đầu bằng?
 •  A:
 •  B:
 •  C:
 •  D: Tất cả các dạng trên
Câu 4: Javascript có các dạng biến?
 •  A: Number, String, Boolean
 •  B: Number, Integer, char
 •  C: Number, String, Boolean, Null
 •  D: Tất cả các loại trên
Câu 5: Trong Javascript hàm parseInt() dùng để làm gì?
 •  A: Chuyển một chuỗi thành số
 •  B: Chuyển một chuỗi thành số nguyên
 •  C: Chuyển một chuỗi thành số thực
 •  D: .Chuyển một số nguyên thành một chuỗi
Câu 6: Trong Javascript hàm parseFloat() dùng để làm gì?
 •  A: Chuyển một chuỗi thành số
 •  B: Chuyển một chuỗi thành số thực
 •  C: Chuyển một chuỗi thành số nguyên
 •  D: Chuyển một số nguyên thành một chuỗi
Câu 7: Thẻ
 •  A: Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
 •  B: Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
 •  C: Tất cả dạng trên
 •  D: Không có ý nào ở trên
Câu 8: Thẻ
 •  A: Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo cột
 •  B: Dùng để chia trang web ra nhiều phần theo dòng
 •  C: Tất cả dạng trên
 •  D: Không có ý nào ở trên.
Câu 9: Lệnh lặp for có dạng như thế nào?
 •  A: For ( biến = Giá trị đầu, Điều kiện, Giá trị tăng)
 •  B: For ( biến = Giá trị đầu, Giá trị tăng, điều kiện)
 •  C: For ( biến = Điều kiện, Giá trị tăng Giá trị cuối)
 •  D: Tất cả các dạng trên
Câu 10: Vòng lặp While là dạng vòng lặp?
 •  A: Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
 •  B: Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện
 •  C: Cả hai dạng trên
 •  D: Không tồn tại dạng nào ở trên

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 5

Bài Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 5- Câu hỏi Test thiết kế web 5 . Bài thi Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 5 miễn phí. Làm bài test Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 5 online. Cau hoi trac nghiem thiet ke web 5- Cau hoi Test thiet ke web 5 . Bai thi Cau hoi trac nghiem thiet ke web 5 mien phi. Lam bai test Cau hoi trac nghiem thiet ke web 5 online.