Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 1- Test công nghệ phần mềm 1

Câu 1: Câu hỏi không được kỹ sư phần mềm hiện nay quan tâm nữa
 •  A: Câu hỏi không được kỹ sư phần mềm hiện nay quan tâm nữa
 •  B: Tại sao phần mềm mất một thời gian dài để hoàn tất?
 •  C: Tại sao người ta tốn nhiếu chi phí để phát triển một mẩu phần mềm?
 •  D: Tại sao những lỗi phần mềm không được loại bỏ trong sản phẩm trước khi xuất xưởng
Câu 2: Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm
 •  A: definition, development, support
 •  B: what, how, where
 •  C: programming, debugging, maintenance
 •  D: analysis, design, testing
Câu 3: Mô hình phát triển ứng dụng nhanh
 •  A: Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  B: Một cách hữu dụng khi khách hàng không xàc định yêu cầu rõ ràng
 •  C: Sự ráp nối tốc độ cao của mô hình tuần tự tuyến tính
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 4: Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa
 •  A: Bản chất lặp
 •  B: Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm
 •  C: Nói chung không tạo ra những sản phẩm bỏ đi
 •  D: Tất cả các mục
Câu 5: Mô hình phát triển phần mềm lặp lại tăng thêm
 •  A: Một hướng hợp lý khi yêu cầu được xác định rõ
 •  B: Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một sản phẩm thực thi lõi
 •  C: Một hướng tốt nhất dùng cho những dự án có những nhóm phát triển lớn
 •  D: Một mô hình cách mạng không nhưng không được dùng cho sản phẩm thương mại
Câu 6: Mô hình phát triển phần mềm xoắn ốc
 •  A: Kết thúc với việc xuất xưởng sản phẩm phần mềm
 •  B: Nhiều hỗn độn hơn với mô hình gia tăng
 •  C: Bao gồm việc đánh giá những rủi ro phần mềm trong mỗi vòng lặp
 •  D: Tất cả điều trên
Câu 7: Mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  A: Chỉ phù hợp cho thiết kế phần cứng máy tính
 •  B: Không thể hỗ trợ phát triển những thành phần sử dụng lại
 •  C: Dựa vào những kỹ thuật hỗ trợ đối tượng
 •  D: Không định chi phí hiệu quả bằng những độ đo phần mềm có thể định lượng
Câu 8: Để xây dựng mô hình hệ thống, kỹ sư phải quan tâm tới một trong những nhân tố hạn chế sau :
 •  A: Những giả định và những ràng buộc
 •  B: Những đối tượng và những hoạt động
 •  C: Ngân sách và phí tổn
 •  D: Lịch biểu và các mốc sự kiện
Câu 9: Trong kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ, ba kiến trúc khác nhau được kiểm tra
 •  A: Hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng
 •  B: Hạ tầng tài chánh, tổ chức và truyền thông
 •  C: Cấu trúc báo cáo, cơ sở dữ liệu, mạng
 •  D: Cấu trúc dữ liệu, yêu cầu, hệ thống
Câu 10: Thành phần nào của kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ là trách nhiệm của kỹ sư phần mềm
 •  A: Phân tích phạm vi nghiệp vụ
 •  B: Thiết kế hệ thống nghiệp vụ
 •  C: Kế hoạch sản phẩm
 •  D: Kế hoạch chiến lược thông tin

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 1

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 1- Test công nghệ phần mềm 1 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 1 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 1- Test cong nghe phan mem 1 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 1 online.