Trắc nghiệm phần mềm 1- Test phần mềm 1

Câu 1: Câu hỏi không được kỹ sư phần mềm hiện nay quan tâm nữa
 •  A: Tại sao chi phí phần cứng máy tính quá cao?
 •  B: Tại sao phần mềm mất một thời gian dài để hoàn tất?
 •  C: Tại sao người ta tốn nhiếu chi phí để phát triển một mẩu phần mềm?
 •  D: Tại sao những lỗi phần mềm không được loại bỏ trong sản phẩm trước khi xuất xưởng
Câu 2: Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm
 •  A: definition, development, support
 •  B: what, how, where
 •  C: programming, debugging, maintenance
 •  D: analysis, design, testing
Câu 3: Mô hình phát triển ứng dụng nhanh
 •  A: Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  B: Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  C: Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 4: Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa
 •  A: Bản chất lặp
 •  B: Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm
 •  C: Nói chung không tạo ra những sản phẩm bỏ đi
 •  D: Tất cả các mục
Câu 5: Mô hình phát triển phần mềm lặp lại tăng thêm
 •  A: Một hướng hợp lý khi yêu cầu được xác định rõ
 •  B: Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một sản phẩm thực thi lõi
 •  C: Một hướng tốt nhất dùng cho những dự án có những nhóm phát triển lớn
 •  D: Một mô hình cách mạng không nhưng không được dùng cho sản phẩm thương mại
Câu 6: Khi một luồng tổng thể trong một đoạn của biểu đồ luồng dữ liệu có tính trình tự cao và theo sau những những đường thẳng sẽ thể hiện
 •  A: Liên kết thấp
 •  B: Module hóa tốt
 •  C: Luồng giao dịch (transaction)
 •  D: Luồng biến đổi (transform)
Câu 7: Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn
 •  A: Dòng dữ liệu
 •  B: Module
 •  C: Tiến trình
 •  D: Tất cả các mục trên
Câu 8: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào
 •  A: Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống
 •  B: Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống
 •  C: Tính chức năng của hệ thống
 •  D: Những chi tiết thực thi của hệ thống
Câu 9: Nhằm xác định những mẫu kiến trúc hay kết hợp những mẫu phù hợp nhất cho hệ thống đề nghị, kỹ thuật yêu cầu dùng để khám phá
 •  A: Giải thuật phức tạp
 •  B: Đặc trưng và ràng buộc
 •  C: Điều khiển và dữ liệu
 •  D: Những mẫu thiết kế
Câu 10: Mẫu kiến trúc nhấn mạnh tới những thành phần
 •  A: Ràng buộc
 •  B: Tập hợp những thành phần
 •  C: Mô hình ngữ nghĩa
 •  D: Tất cả những mục

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 1

Bài Trắc nghiệm phần mềm 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 1- Test phần mềm 1 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 1 online. Trac nghiem phan mem 1- Test phan mem 1 . Bai thi Trac nghiem phan mem 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 1 online.