Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 7- Test công nghệ phần mềm 7

Câu 1: Mô hình nào đưa ra hình ảnh look and feel cho giao diện người dùng cùng những thông tin hỗ trợ
 •  A: Mô hình thiết kế
 •  B: Mô hình người dùng
 •  C: Mô hình hình ảnh hệ thống
 •  D: Mô hình nhận thức hệ thống
Câu 2: Những hoạt động khung nào thường không kết hợp với những quá trình thiết kế giao diện người dùng
 •  A: Ước lượng giá
 •  B: Xây dựng giao diện
 •  C: Định trị giao diện
 •  D: Phân tích người dùng và tác vụ
Câu 3: Hướng tiếp cận nào để những phân tích tác vụ của người dùng trong thiết kế giao diện người dùng
 •  A: Người dùng cho biết những ưa thích qua bản câu hỏi
 •  B: Dựa vào ý kiến của những lập trình viên có kinh nghiệm
 •  C: Nghiên cứu những hệ thống tự động liên quan
 •  D: Quan sát thao tác người dùng
Câu 4: Những vấn đề thiết kế chung nổi trội lên trong hầu hết giao diện người dùng
 •  A: Kết nối tiền sử người dùng (profile) và shortcut chức năng
 •  B: Xử lý lỗi và thời gian đáp ứng của hệ thống
 •  C: Quyết định hiển thị hình ảnh và thiết kế icon
 •  D: Không có mục nào
Câu 5: Một bảng quyết định được dùng
 •  A: Để tư liệu tất cả những trạng thái phụ thuộc
 •  B: Để hướng dẫn phát triển kế hoạch quản lý dự án
 •  C: Chỉ khi xây dựng hệ chuyên gia
 •  D: Khi một tập phức tạp những điều kiện và hoạt động xuất hiện trong thành phần
Câu 6: Những hệ thống phát triển giao diện người dùng đặc trưng cung cấp những kỹ thuật cho việc xây dựng những nguyên mẫu giao diện bao gồm
 •  A: Tạo code
 •  B: Những tool vẽ
 •  C: Định trị input
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 7: Những bản câu hỏi có ý nghĩa nhất đối với những người thiết kế giao diện khi được hoàn tất bởi
 •  A: Khách hàng
 •  B: Những lập trình viên có kinh nghiệm
 •  C: Người dùng sản phẩm
 •  D: Người quản lý dự án
Câu 8: Nhiều đo lường hữu dụng có thể thu thập khi quan sát những người dùng tương tác với hệ thống máy tính gồm
 •  A: Thời gian cho ứng dụng
 •  B: Số khiếm khuyết (defect) phần mềm
 •  C: Tính tin cậy của phần mềm
 •  D: Thời gian đọc tài liệu trợ giúp
Câu 9: Ngôn ngữ thiết kế chương trình (PDL) thường là một
 •  A: Sự kết hợp giữa cấu trúc lập trình và văn bản tường thuật
 •  B: Ngôn ngữ lập trình truyền thống theo luật riêng của nó
 •  C: Ngôn ngữ phát triển phần mềm có thể đọc bởi máy
 •  D: Một cách hữu dụng để biểu diễn kiến trúc phần mềm
Câu 10: Những độ đo phức tạp vòng (cyclomatic complexity metric) cung cấp cho người thiết kế thống tin về số
 •  A: Chu kỳ trong chương trình
 •  B: Số lỗi trong chương trình
 •  C: Những đường logic độc lập trong chương trình
 •  D: Những phát biểu của chương trình

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 7

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 7- Test công nghệ phần mềm 7 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 7 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 7- Test cong nghe phan mem 7 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 7 online.