Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 5- Test hệ điều hành Linnux 5

Câu 1: Mỗi tiến trình chạy trong hệ thống Linux được đặc trưng bởi :
 •  A: PID
 •  B: PUID
 •  C: PGUID
 •  D: GUID
Câu 2: Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào :
 •  A: stop
 •  B: kill
 •  C: shutdown
 •  D: halt
Câu 3: Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó
 •  A: Chương trình sẽ đọc lại file cấu hình
 •  B: Không có gì ảnh hưởng
 •  C: Tiến trình con sẽ chết theo
 •  D: Sẽ có một tiến trình con mới sinh ra
Câu 4: Để kill hết các tiến trình có tên là vi ta dùng lệnh nào
 •  A: kill –HUP vi
 •  B: kill –9 vi
 •  C: killall –HUP vi
 •  D: killall –9 vi
Câu 5: Để thiết lập địa chỉ IP cho một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây
 •  A: ifconfig
 •  B: ipconfig
 •  C: netstat
 •  D: route
Câu 6: Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây
 •  A: ipconfig
 •  B: netstat
 •  C: ifconfig
 •  D: route
Câu 7: Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó
 •  A: /etc/services
 •  B: /etc/service
 •  C: /etc/ports.conf
 •  D: /etc/httpd.conf
Câu 8: Dịch vụ SMTP chạy ở port nào
 •  A: 25
 •  B: 22
 •  C: 23
 •  D: 24
Câu 9: Dịch vụ www chạy ở port nào
 •  A: 80
 •  B: 53
 •  C: 110
 •  D: 443
Câu 10: Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng
 •  A: ftp
 •  B: http
 •  C: uucp
 •  D: mc

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 5

Bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 5- Test hệ điều hành Linnux 5 . Bài thi Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 5 online. Trac nghiem he dieu hanh Linnux 5- Test he dieu hanh Linnux 5 . Bai thi Trac nghiem he dieu hanh Linnux 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem he dieu hanh Linnux 5 online.