Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 6- Câu hỏi Test thiết kế web 6

Câu 1: Lệnh prompt trong Javascript để làm gì?
 •  A: Hiện một thông báo nhập thông tin
 •  B: Hiện một thông báo dạng yes, No
 •  C: Cả hai dạng trên
 •  D: Không có lệnh nào đúng
Câu 2: Trong Javascript sự kiện Onload thực hiện khi
 •  A: Khi bắt đầu chương trình chạy
 •  B: Khi click chuột
 •  C: Khi kết thúc một chương trình
 •  D: Khi di chuyển chuột qua
Câu 3: Hàm alert() dùng để làm gì?
 •  A: Dùng để chuyển đổi số sang
 •  B: Dùng để hiện một thông báo nhập
 •  C: Dùng để hiện một thông
 •  D: Tất cả các dạng trên.
Câu 4: Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?
 •  A: Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này
 •  B: Không có ý nghĩa trong vòng lặp
 •  C: Nhảy đến một tập lệnh khác
 •  D: Không thể kết hợp được
Câu 5: Vòng lặp (Do while) là dạng vòng lặp?
 •  A: Không xác định và xét điều kiện rồi mới lặp
 •  B: Không xác định và lặp rồi mới xét điều kiện
 •  C: Cả hai dạng trên
 •  D: Không có dạng nào.
Câu 6: Trong Javascript sự kiện OnUnload thực hiện khi nào?
 •  A: Khi bắt đầu chương trình chạy
 •  B: Khi click chuột
 •  C: Khi kết thúc một chương trình
 •  D: Khi di chuyển chuột qua
Câu 7: Javascript đoạn mã sau cho ra kết quả gì?
 •  A: Khi chạy thì một trang khác (VNN) được hiện ra
 •  B: Không chạy được vì sai
 •  C: Khi kết thúc thì một site khác hiện ra
 •  D: Hiện một trang vnn duy nhất
Câu 8: Trong Javascript sự kiện Onclick thực hiện khi nào?
 •  A: Khi một đối tượng trong form mất focus
 •  B: Khi một đối tượng trong form có focus
 •  C: Khi click chuột vào một đối tượng trong form
 •  D: Khi click chuột vào nút lệnh
Câu 9: Hoi16. Thẻ dùng để làm gì?
 •  A: Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 •  B: Tạo một ô password
 •  C: Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 •  D: Tất cả các ý trên
Câu 10: Thẻ dùng để làm gì?
 •  A: Tạo một ô text để nhập dữ liệu
 •  B: Tạo một ô password
 •  C: Tạo một cùng có nhiều cột nhiều dòng
 •  D: Tất cả các ý trên

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 6

Bài Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 6- Câu hỏi Test thiết kế web 6 . Bài thi Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 6 miễn phí. Làm bài test Câu hỏi trắc nghiệm thiết kế web 6 online. Cau hoi trac nghiem thiet ke web 6- Cau hoi Test thiet ke web 6 . Bai thi Cau hoi trac nghiem thiet ke web 6 mien phi. Lam bai test Cau hoi trac nghiem thiet ke web 6 online.