Trắc nghiệm phần mềm 6- Test phần mềm 6

Câu 1: Ai là người không thích hợp để tham dự vào nhóm FAST (facilitated application specification techniques)
 •  A: Kỹ s ư ph ần cứng và phần mềm
 •  B: Đại diệ n nhà sản xuất
 •  C: Đại diệ n thị trường
 •  D: Nhân viên tài chánh cao cấp
Câu 2: Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm
 •  A: Definition, development, support
 •  B: what, how, where
 •  C: programming, debugging, maintenance
 •  D: analysis, design, testing
Câu 3: Biểu đồ dị ch chuyển trạng thái
 •  A: Đưa ra hình ảnh v ề các đối tượng d ữ liệu
 •  B: Đưa ra hình ảnh chức năng biến đổi luồng dữ liệu
 •  C: Chỉ ra hình ảnh dữ li ệu được bi ến đ ổi nh ư thế nào bởi hệ thống
 •  D: Chỉ ra những tương tác của hệ thống đối với sự ki ện bên ngoài
Câu 4: Biểu đồ dòng điều khiển
 •  A: Cần thiế t để mô hình những hệ thống hướng sự kiện
 •  B: Được đòi hỏi cho tất cả h ệ thống
 •  C: Được dùng trong biểu đồ dòng dữ liệu
 •  D: Hữu dụng trong mô hình hóa giao diện người dùng
Câu 5: Biểu đồ quan hệ thực thể
 •  A: Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu
 •  B: Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng d ữ liệu
 •  C: Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện
 •  D: Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài
Câu 6: Cách tốt nhất để đ ưa tới việc xem xét việc đánh giá yêu cầu là
 •  A: Kiểm tra lỗi mô hình hệ th ống
 •  B: Nhờ khách hàng kiểm tra yêu cầu
 •  C: Gởi họ t ới đội thiết kế và xem họ có sự quan tâm nào không
 •  D: Dùng danh sách các câu hỏi kiểm tra để kiểm tra mỗi yêu cầu
Câu 7: Cấp bậc điều khiển thể hiện
 •  A: Thứ tự quyết định
 •  B: Việc tổ chức của các module
 •  C: Sự lặp lại của những hoạt động
 •  D: Sự tuần tự của các tiến trình
Câu 8: Cấu trúc thông tin biểu diển tổ chức nội của
 •  A: Những cấu trúc dữ liệu dùng để biểu diễn loại dữ liệu
 •  B: Mô hình bố trí nhân viên dự án
 •  C: Mô hình truyền thông dự án
 •  D: Những dữ liệu khác nhau và những mục điều khiển
Câu 9: Chất lượng sản phẩm liên quan: product operation, producttransition, product revision. Thuộc tính nào liên quan tới product revision:
 •  A: Reliability
 •  B: Maintainability
 •  C: Testability
 •  D: Portability
Câu 10: Chỉ phát biểu sai, bộ 3 ràng buộc
 •  A: Phạm vi
 •  B: Thời gian
 •  C: Chi phí
 •  D: Chất lượng

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 6

Bài Trắc nghiệm phần mềm 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 6- Test phần mềm 6 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 6 online. Trac nghiem phan mem 6- Test phan mem 6 . Bai thi Trac nghiem phan mem 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 6 online.