Trắc nghiệm phần mềm 8- Test phần mềm 8

Câu 1: Chỉ ra phát biểu sai. Quá trình kiểm nghiệm phần mềm
 •  A: Phải có khả năng tìm ra lỗi cao
 •  B: Phải có tính chọn lọc
 •  C: Nhằm xác định ph ần mềm không có lỗi
 •  D: Không nên dư thừa và quá phức tạp
Câu 2: Chọn 5 hoạt động chính, tổng quát trong quá trình xây dựng phần mềm
 •  A: Giao tiếp, lập kế hoạch, mô hình hóa, xây dựng, triển khai
 •  B: Phân tích, thiết kế, lập trình, gỡ lỗi, bảo trì
 •  C: Không có mục nào
 •  D: Giao tiếp, quản lý rủi ro, ước lượng, sản xuất, kiểm tra lại
Câu 3: Có mấy loại vòng lặp
 •  A: 2
 •  B: 3
 •  C: 4
 •  D: 5
Câu 4: Công nghệ Web có những đặc điểm
 •  A: Nó thường dùng mô hình gia tăng (incremental process model)
 •  B: Thời gian chuyển giao sản phẩm rất nhanh
 •  C: Những thay đổi (change) diễn ra nhanh chóng
 •  D: Nó là một công nghệ mới, nó cần phải tách xa công nghệ trước đây
Câu 5: Dòng thông tin biểu diễn cách thức mà dữ liệu và điều khiển
 •  A: Quan hệ với một dữ liệu và điều khiển khác
 •  B: Biến đổi khi mỗi lần dịch chuyển qua hệ thống
 •  C: Sẽ được thực thi trong thiết kế cuối cùng
 •  D: Không có mục nào
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây được sử dụng để đánh giá một bản thiết kế tốt?
 •  A: Thể hiện tất cả các yêu cầu trong pha phân tích
 •  B: Chứa cả các trường hợp kiểm thử của tất cả các thành phần
 •  C: Cung cấp một mô tả hoàn thiện về phần mềm
 •  D: Câu a và c
Câu 7: Đặc tả hệ thống mô tả
 •  A: Chức năng và hành vi của hệ thống dựa vào máy tính
 •  B: Việc thi hành của mỗi thành ph ần hệ thống được chỉ
 •  C: Chi tiết giải thuật và cấu trúc hệ thống
 •  D: Thời gian đòi hỏi cho việc giả lập hệ thống
Câu 8: Đặc trưng nào là đúng cho kho dữ liệu, không phải là cơ sở dữ liệu đặc trưng
 •  A: Hướng mức nghiệp vụ và kích thước lớn
 •  B: Thông tin đúng và hợp thời
 •  C: Tích hợp và không thường thay đổi
 •  D: Tất cả những mục trên
Câu 9: Để xây dựng mô hình hệ thống, kỹ s ư phải quan tâm tới một trong những nhân tố hạn chế sau:
 •  A: Những giả định và những ràng buộc
 •  B: Ngân sách và phí tổn
 •  C: Nhữ ng đối tượng và những hoạt động
 •  D: Lịch biểu và các mốc sự kiện
Câu 10: Đích của kỹ thuật đặc tả ứng dụng thuận tiện (FAST - facilitated application specification techniques) là nhờ người phát triển và khách hàng
 •  A: Xây dựng một nguyên mẫu nhanh chóng
 •  B: Học công việc lẫn nhau
 •  C: Làm việc với nhau để phát triển một tập những yêu cầu ban đầu
 •  D: Làm việc với nhau để phát triển những đặc tả phần mềm kỹ thuật

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 8

Bài Trắc nghiệm phần mềm 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 8- Test phần mềm 8 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 8 online. Trac nghiem phan mem 8- Test phan mem 8 . Bai thi Trac nghiem phan mem 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 8 online.