Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 2- Test công nghệ phần mềm 2

Câu 1: Những thành phần kiến trúc trong kỹ thuật sản phẩm là
 •  A: Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, con người
 •  B: Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm
 •  C: Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục
 •  D: Tài liệu, phần cứng, con người, thủ tục
Câu 2: Đặc tả hệ thống mô tả
 •  A: Chức năng và hành vi của hệ thống dựa vào máy tính
 •  B: Việc thi hành của mỗi thành phần hệ thống được chỉ
 •  C: Chi tiết giải thuật và cấu trúc hệ thống
 •  D: Thời gian đòi hỏi cho việc giả lập hệ thống
Câu 3: Cách tốt nhất để đưa tới việc xem xét việc đánh giá yêu cầu là
 •  A: Kiểm tra lỗi mô hình hệ thống
 •  B: Nhờ khách hàng kiểm tra yêu cầu
 •  C: Gởi họ tới đội thiết kế và xem họ có sự quan tâm nào không
 •  D: Dùng danh sách các câu hỏi kiểm tra để kiểm tra mỗi yêu cầu
Câu 4: Sử dụng bảng lần vết giúp
 •  A: Debug chương trình dựa theo việc phát hiện lỗi thời gian thực
 •  B: Xác định việc biểu diễn những sự thi hành giải thuật
 •  C: Xác định, điều khiển và theo vết những thay đổi yêu cầu
 •  D: Không có mục nào
Câu 5: Mẫu mô hình hệ thống chứa thành phần
 •  A: Input
 •  B: Output
 •  C: Giao diện người dùng
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 6: Tác vụ nào không được biểu diễn như là một phần của phân tích yêu cầu phần mềm
 •  A: Định giá và tổng hợp
 •  B: Mô hình hóa và thừa nhận vấn đề
 •  C: Lập kế hoạch và lịch biểu
 •  D: Đặc tả và xem xét
Câu 7: Đích của kỹ thuật đặc tả ứng dụng thuận tiện (FAST - facilitated application specification techniques) là nhờ người phát triển và khách hàng
 •  A: Xây dựng một nguyên mẫu nhanh chóng
 •  B: Học công việc lẫn nhau
 •  C: Làm việc với nhau để phát triển một tập những yêu cầu ban đầu
 •  D: Làm việc với nhau để phát triển những đặc tả phần mềm kỹ thuật
Câu 8: Ai là người không thích hợp để tham dự vào nhóm FAST (facilitated application specification techniques)
 •  A: Kỹ sư phần cứng và phần mềm
 •  B: Đại diện nhà sản xuất
 •  C: Đại diện thị trường
 •  D: Nhân viên tài chánh cao cấp
Câu 9: Những yêu cầu nào được quan tâm suốt QFD (quality function deployment)
 •  A: exciting requirements
 •  B: expected requirement
 •  C: normal requirements
 •  D: technology requirements
Câu 10: Phân tích giá trị được dẫn ra như là một phần của QFD (quality function deployment) nhằm xác định
 •  A: Chi phí của hoạt động đảm bảo chất lượng của dự án
 •  B: Chi phí quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
 •  C: Độ ưu tiên quan hệ của những yêu cầu qua việc triển khai chức năng, tác vụ và thông tin
 •  D: Kích thước của bản ý kiến khách hàng

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 2

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 2- Test công nghệ phần mềm 2 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 2 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 2- Test cong nghe phan mem 2 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 2 online.