Trắc nghiệm phần mềm 3- Test phần mềm 3

Câu 1: Cấp bậc điều khiển thể hiện
 •  A: Thứ tự quyết định
 •  B: Việc tổ chức của các module
 •  C: Việc tổ chức của các module
 •  D: Sự tuần tự của các tiến trình
Câu 2: Loại mô hình nào không được có trong kiến trúc phần mềm
 •  A: Dữ liệu
 •  B: Động
 •  C: Xử lý
 •  D: Cấu trúc
Câu 3: Loại trừu tượng nào được dùng trong thiết kế phần mềm
 •  A: Điều khiển
 •  B: Dữ liệu
 •  C: Thủ tục
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 4: Mục nào không là đặc trưng chung trong các phương pháp thiết kế
 •  A: Quản lý cấu hình
 •  B: Ký hiệu thành phần chức năng
 •  C: Nguyên tắc đánh giá chất lượng
 •  D: Heuristic tinh chế
Câu 5: Một đặc trưng của thiết kế tốt là
 •  A: Cho thấy sự liên kết mạnh giữa các module
 •  B: Thực hiện tất cả yêu cầu trong phân tích
 •  C: Bao gồm những test case cho tất cả thành phần
 •  D: Kết hợp mã nguồn nhằm mục đích mô tả
Câu 6: Những thành phần kiến trúc trong kỹ thuật sản phẩm là
 •  A: Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, con người
 •  B: Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm
 •  C: Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục
 •  D: Tài liệu, phần cứng, con người, thủ tục
Câu 7: Tài liệu, phần cứng, con người, thủ tục
 •  A: Chức năng và hành vi của hệ thống dựa vào máy tính
 •  B: Việc thi hành của mỗi thành phần hệ thống được chỉ
 •  C: Chi tiết giải thuật và cấu trúc hệ thống
 •  D: Thời gian đòi hỏi cho việc giả lập hệ thống
Câu 8: Cách tốt nhất để đưa tới việc xem xét việc đánh giá yêu cầu là
 •  A: Cách tốt nhất để đưa tới việc xem xét việc đánh giá yêu cầu là
 •  B: Nhờ khách hàng kiểm tra yêu cầu
 •  C: Gởi họ tới đội thiết kế và xem họ có sự quan tâm nào không
 •  D: Dùng danh sách các câu hỏi kiểm tra để kiểm tra mỗi yêu cầu
Câu 9: Sử dụng bảng lần vết giúp
 •  A: Debug chương trình dựa theo việc phát hiện lỗi thời gian thực
 •  B: Xác định việc biểu diễn những sự thi hành giải thuật
 •  C: Xác định, điều khiển và theo vết những thay đổi yêu cầu
 •  D: Không có mục nào
Câu 10: Mẫu mô hình hệ thống chứa thành phần
 •  A: Input
 •  B: Output
 •  C: Giao diện người dùng
 •  D: Giao diện người dùng

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 3

Bài Trắc nghiệm phần mềm 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 3- Test phần mềm 3 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 3 online. Trac nghiem phan mem 3- Test phan mem 3 . Bai thi Trac nghiem phan mem 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 3 online.