Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 4- Test công nghệ phần mềm 4

Câu 1: Sơ đồ luồng dữ liệu
 •  A: Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu
 •  B: Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu
 •  C: Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện
 •  D: Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài
Câu 2: Biểu đồ quan hệ thực thể
 •  A: Đưa ra hình ảnh quan hệ giữa các đối tượng dữ liệu
 •  B: Đưa ra hình ảnh những chức năng biến đổi luồng dữ liệu
 •  C: Chỉ ra những quyết định logic chính khi chúng xuất hiện
 •  D: Chỉ ra sự tương tác của hệ thống với sự kiện bên ngoài
Câu 3: Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
 •  A: Đưa ra hình ảnh về các đối tượng dữ liệu
 •  B: Đưa ra hình ảnh chức năng biến đổi luồng dữ liệu
 •  C: Chỉ ra hình ảnh dữ liệu được biến đổi như thế nào bởi hệ thống
 •  D: Chỉ ra những tương tác của hệ thống đối với sự kiện bên ngoài
Câu 4: Phân tích văn phạm của bản tường thuật xử lý là bước đầu tiên tốt nhất để tạo ra
 •  A: Tự điển dữ liệu
 •  B: Biểu đồ dòng dữ liệu
 •  C: Biểu đồ quan hệ thực thể
 •  D: Biểu đồ dịch chuyển trạng thái
Câu 5: Biểu đồ dòng điều khiển
 •  A: Cần thiết để mô hình những hệ thống hướng sự kiện
 •  B: Được đòi hỏi cho tất cả hệ thống
 •  C: Được dùng trong biểu đồ dòng dữ liệu
 •  D: Hữu dụng trong mô hình hóa giao diện người dùng
Câu 6: Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi
 •  A: Mục cấu hình phần mềm
 •  B: Đối tượng dữ liệu phần mềm
 •  C: Biểu đồ phần mềm
 •  D: Hệ thống ký hiệu phần mềm
Câu 7: Mô hình thiết kế không quan tâm tới
 •  A: Kiến trúc
 •  B: Dữ liệu
 •  C: Giao diện
 •  D: Phạm vi dự án
Câu 8: Sự quan trọng của thiết kế phần mềm có thể được tóm tắt bằng từ đơn
 •  A: Accuracy
 •  B: Complexity
 •  C: Efficiency
 •  D: Quality
Câu 9: Một đặc trưng của thiết kế tốt là
 •  A: Cho thấy sự liên kết mạnh giữa các module
 •  B: Thực hiện tất cả yêu cầu trong phân tích
 •  C: Bao gồm những test case cho tất cả thành phần
 •  D: Kết hợp mã nguồn nhằm mục đích mô tả
Câu 10: Mục nào không là đặc trưng chung trong các phương pháp thiết kế
 •  A: Quản lý cấu hình
 •  B: Ký hiệu thành phần chức năng
 •  C: Nguyên tắc đánh giá chất lượng
 •  D: Heuristic tinh chế

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 4

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 4- Test công nghệ phần mềm 4 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 4 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 4- Test cong nghe phan mem 4 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 4 online.