Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 8- Test công nghệ phần mềm 8

Câu 1: Kiểm thử điều kiện là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
 •  A: Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
 •  B: Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
 •  C: Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
 •  D: Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
Câu 2: Kiểm thử luồng dữ liệu là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
 •  A: Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
 •  B: Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
 •  C: Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
 •  D: Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
Câu 3: Kiểm thử lặp là một kỹ thuật kiểm thử cấu trúc điều khiển mà những tiêu chuẩn dùng để thiết kế test-case
 •  A: Dựa vào kiểm thử đường cơ bản
 •  B: Thử thách điều kiện logic trong module phần mềm
 •  C: Chọn những đường dẫn kiểm tra dựa vào những vị trí và dùng những biến
 •  D: Tập trung vào việc kiểm thử việc giá trị những cấu trúc lặp
Câu 4: Kiểm thử Black-box cố gắng tìm ra những lỗi
 •  A: Chức năng không đầy đủ hay không đúng
 •  B: Những lỗi giao diện
 •  C: Những lỗi thực thi
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 5: Lý do tốt nhất cho việc dùng nhóm kiểm tra phần mềm độc lập là
 •  A: Những người phát triển phần mềm không cần làm bất kỳ kiểm thử nào
 •  B: Những người lạ sẽ kiểm phần mềm rất chặt
 •  C: Những người kiểm thử không được dính dáng tới dự án cho đến khi kiểm thử bắt đầu
 •  D: Mâu thuẩn về quyền lợi giữa những người phát triển và những người kiểm thử sẽ giảm
Câu 6: Câu hỏi không được kỹ sư phần mềm hiện nay quan tâm nữa
 •  A: Tại sao chi phí phần cứng máy tính quá cao?
 •  B: Tại sao phần mềm mất một thời gian dài để hoàn tất?
 •  C: Tại sao người ta tốn nhiếu chi phí để phát triển một mẩu phần mềm?
 •  D: Tại sao những lỗi phần mềm không được loại bỏ trong sản phẩm trước khi xuất xưởng
Câu 7: Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm
 •  A: definition, development, support
 •  B: what, how, where
 •  C: programming, debugging, maintenance
 •  D: analysis, design, testing
Câu 8: Mô hình phát triển ứng dụng nhanh
 •  A: Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  B: Một cách hữu dụng khi khách hàng không xàc định yêu cầu rõ ràng
 •  C: Sự ráp nối tốc độ cao của mô hình tuần tự tuyến tính
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 9: Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa
 •  A: Bản chất lặp
 •  B: Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm
 •  C: Nói chung không tạo ra những sản phẩm bỏ đi
 •  D: Tất cả các mục
Câu 10: Mô hình phát triển phần mềm lặp lại tăng thêm
 •  A: Một hướng hợp lý khi yêu cầu được xác định rõ
 •  B: Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một sản phẩm thực thi lõi
 •  C: Một hướng tốt nhất dùng cho những dự án có những nhóm phát triển lớn
 •  D: Một mô hình cách mạng không nhưng không được dùng cho sản phẩm thương mại

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 8

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 8 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 8- Test công nghệ phần mềm 8 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 8 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 8 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 8- Test cong nghe phan mem 8 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 8 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 8 online.