Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 1- Test hệ điều hành Linnux 1

Câu 1: Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ?
 •  A: Linus Torvalds
 •  B: Bill Gates
 •  C: Alan Turing
 •  D: Pascal
Câu 2: Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là:
 •  A: Kernel
 •  B: File System
 •  C: Services
 •  D: Shell
Câu 3: Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt
 •  A: Không quan trọng
 •  B: Số chẵn là phiên bản ổn định
 •  C: Số lẻ là phiên bản thử nghiệm
 •  D: Câu b và c đúng
Câu 4: Khi cài RedHat Linux ở chế độ nào thì các partion DOS bị xoá hết
 •  A: Server
 •  B: Workstation
 •  C: Workstation and Server
 •  D: Không cái nào đúng
Câu 5: Dung lượng nhỏ nhất cho phép đối với các swap partition là :
 •  A: 16 MB
 •  B: 64 MB
 •  C: 128 MB
 •  D: 256 MB
Câu 6: Có ít nhất bao nhiêu patition cần được tạo ra khi ta cài đặt LINUX
 •  A: 2
 •  B: 1
 •  C: Lớn hơn 2
 •  D: Lớn hơn 3
Câu 7: Môi trường nào không liên quan đến hệ điều hành Linux
 •  A: GNOME
 •  B: XFACE
 •  C: KDE
 •  D: XFCE
Câu 8: Bạn đang cài Linux lên máy tính của bạn. Bạn muốn có 5 partitions khác nhau và đã tạo ra được 4 partition. Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được. Điều gì đã xảy ra:
 •  A: Bạn đã tạo ra 4 primary partitions
 •  B: Hard drive của bạn không đủ chỗ để tạo hơn 4 partition
 •  C: Bạn phải tạo swap partition
 •  D: Linux không cho phép tạo hơn 4 partitions
Câu 9: Một trong những đặc điểm nổi bật của hệ thống file ext3, ext4 là gi?
 •  A: Khởi động nhanh
 •  B: Chống phân mảnh
 •  C: Có Journaling File System
 •  D: Giao diện đẹp
Câu 10: Swap đóng vai trò gì?
 •  A: Bộ nhớ đệm
 •  B: Bộ nhớ phân trang
 •  C: Bộ chuyển bộ nhớ
 •  D: Câu a và b

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 1

Bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 1- Test hệ điều hành Linnux 1 . Bài thi Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 1 online. Trac nghiem he dieu hanh Linnux 1- Test he dieu hanh Linnux 1 . Bai thi Trac nghiem he dieu hanh Linnux 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem he dieu hanh Linnux 1 online.