Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 4- Test hệ điều hành Linnux 4

Câu 1: Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên:
 •  A: /etc/fstab
 •  B: /etc/mtab
 •  C: /etc/mount.conf
 •  D: /etc/modules.conf
Câu 2: Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount
 •  A: /etc/mount.conf
 •  B: /etc/mntab
 •  C: /etc/fstab
 •  D: /etc/modules.conf
Câu 3: Tập tin sau đây có thuộc tính tuyệt đối như thế nào : -rwx x x hello.sh
 •  A: 711
 •  B: 077
 •  C: 644
 •  D: 755
Câu 4: Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: - Chủ sở hữu được quyền đọc- ghi, nhóm được đọc- thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây
 •  A: chmod 654
 •  B: chmod 665
 •  C: chmod 653
 •  D: chmod 754
Câu 5: Tập tin có dấu chấm “.” phía trước có đặc tính gì đặc biệt: Ví dụ: .hello.txt
 •  A: Tập tin ẩn
 •  B: Thực thi
 •  C: Không thấy được với lệnh ls
 •  D: Tập tin hệ thống
Câu 6: Chương trình soạn thảo nào sau đây không sử dụng giao diện đồ hoạ
 •  A: vi
 •  B: emacs
 •  C: latex
 •  D: kword
Câu 7: Emacs là một chương trình
 •  A: Tất cả các tính năng dưới đây
 •  B: soạn thảo văn bản
 •  C: Công cụ lập trình
 •  D: Email client
Câu 8: Để xem các tiến trình hiện có trong hệ thống Linux ta dùng lệnh nào
 •  A: Lệnh ps
 •  B: Lệnh ls
 •  C: Lệnh cs
 •  D: Lệnh ds
Câu 9: Tiến trình init:
 •  A: Gọi khởi động các tiến trình khác
 •  B: Luôn có PID = 1;
 •  C: Không thể kết thúc được
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Để xem chi tiết các tiến trình đang chạy trong hệ thống ta dùng lệnh ps với các tham số nào sau đây
 •  A: –ax
 •  B: –ef
 •  C: –axf
 •  D: Cả 3 câu đều đúng

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 4

Bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 4- Test hệ điều hành Linnux 4 . Bài thi Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 4 online. Trac nghiem he dieu hanh Linnux 4- Test he dieu hanh Linnux 4 . Bai thi Trac nghiem he dieu hanh Linnux 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem he dieu hanh Linnux 4 online.