Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 5- Test công nghệ phần mềm 5

Câu 1: Loại trừu tượng nào được dùng trong thiết kế phần mềm
 •  A: Điều khiển
 •  B: Dữ liệu
 •  C: Thủ tục
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 2: Loại mô hình nào không được có trong kiến trúc phần mềm
 •  A: Dữ liệu
 •  B: Động
 •  C: Xử lý
 •  D: Cấu trúc
Câu 3: Cấp bậc điều khiển thể hiện
 •  A: Thứ tự quyết định
 •  B: Việc tổ chức của các module
 •  C: Sự lặp lại của những hoạt động
 •  D: Sự tuần tự của các tiến trình
Câu 4: Thủ tục phần mềm tập trung vào
 •  A: Cấp bậc điều khiển trong một cảm nhận trừu tượng hơn
 •  B: Xử lý chi tiết của mỗi module riêng biệt
 •  C: Xử lý chi tiết của mỗi tập module
 •  D: Quan hệ giữa điều khiển và thủ tục
Câu 5: Nguyên nhân của việc sinh lỗi do thiết kế mức thành phần trước khi thiết kế dữ liệu là
 •  A: Thiết kế thành phần thì phụ thuộc vào ngôn ngữ còn thiết kế dữ liệu thì không
 •  B: Thiết kế dữ liệu thì dễ thực hiện hơn
 •  C: Thiết kế dữ liệu thì khó thực hiện
 •  D: Cấu trúc dữ liệu thường ảnh hưởng tới cách thức mà thíết kế thành phần phải theo
Câu 6: Mục đích của tham chiếu chéo những yêu cầu (ma trận) trong tài liệu thiết kế là nhằm
 •  A: Cho phép người quản lý theo dõi năng suất của nhóm thiết kế
 •  B: Xác minh là tất cả các yêu cầu đã được xem xét trong thiết kế
 •  C: Chỉ ra chi phí kết hợp với mỗi yêu cầu
 •  D: Cung cấp cho việc thực thi tên của những nhà thiết kế cho mỗi yêu cầu
Câu 7: Mục nào không là một phần của kiến trúc phần mềm
 •  A: Chi tiết giải thuật
 •  B: Cơ sở dữ liệu
 •  C: Thiết kế dữ liệu
 •  D: Cấu trúc chương trình
Câu 8: Đặc trưng nào là đúng cho kho dữ liệu, không phải là cơ sở dữ liệu đặc trưng
 •  A: Hướng mức nghiệp vụ và kích thước lớn
 •  B: Thông tin đúng và hợp thời
 •  C: Tích hợp và không thường thay đổi
 •  D: Tất cả những mục trên
Câu 9: Mẫu kiến trúc nhấn mạnh tới những thành phần
 •  A: Ràng buộc
 •  B: Tập hợp những thành phần
 •  C: Mô hình ngữ nghĩa
 •  D: Tất cả những mục
Câu 10: Nhằm xác định những mẫu kiến trúc hay kết hợp những mẫu phù hợp nhất cho hệ thống đề nghị, kỹ thuật yêu cầu dùng để khám phá
 •  A: Giải thuật phức tạp
 •  B: Đặc trưng và ràng buộc
 •  C: Điều khiển và dữ liệu
 •  D: Những mẫu thiết kế

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 5

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 5- Test công nghệ phần mềm 5 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 5 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 5- Test cong nghe phan mem 5 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 5 online.