Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 3- Test công nghệ phần mềm 3

Câu 1: Use-cases là một kịch bản mà mô tả
 •  A: Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước
 •  B: Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống
 •  C: Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm
 •  D: Những test-case cho sản phẩm phần mềm
Câu 2: Nội dung thông tin biểu diễn những đối tượng điều khiển và dữ liệu riêng biệt mà bao gồm những thông tin mà
 •  A: Cần thiết để trình bày tất cả output
 •  B: Được đòi hỏi cho việc xử lý lỗi
 •  C: Được đòi hỏi cho hoạt động tạo giao diện hệ thống
 •  D: Được biến đổi bởi phần mềm
Câu 3: Dòng thông tin biểu diễn cách thức mà dữ liệu và điều khiển
 •  A: Quan hệ với một dữ liệu và điều khiển khác
 •  B: Biến đổi khi mỗi lần dịch chuyển qua hệ thống
 •  C: Sẽ được thực thi trong thiết kế cuối cùng
 •  D: Không có mục nào
Câu 4: Cấu trúc thông tin biểu diển tổ chức nội của
 •  A: Những cấu trúc dữ liệu dùng để biểu diễn loại dữ liệu
 •  B: Mô hình bố trí nhân viên dự án
 •  C: Mô hình truyền thông dự án
 •  D: Những dữ liệu khác nhau và những mục điều khiển
Câu 5: Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm
 •  A: Chức năng và hành vi
 •  B: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
 •  C: Kiến trúc và cấu trúc
 •  D: Tính tin cậy và tính sử dụng
Câu 6: Trong ngữ cảnh của phân tích yêu cầu, hai loại phân tách vấn đề là
 •  A: bottom-up và top-down
 •  B: horizontal and vertical
 •  C: subordinate và superordinate
 •  D: Không có mục nào
Câu 7: Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần mềm
 •  A: actor view
 •  B: data view
 •  C: essential view
 •  D: implementation view
Câu 8: Tạo nguyên mẫu tiến hóa thường thích được dùng hơn tạo nguyên mẫu bỏ đi bởi vì
 •  A: Cho phép tái sử dụng nguyên mẫu đầu
 •  B: Không đòi hỏi làm việc nhiều với khách hàng
 •  C: Dễ dành thực hiện nhanh
 •  D: Nhiều tin cậy hơn
Câu 9: Những mục nào không là nguyên tắc cho việc biểu diễn yêu cầu
 •  A: Biểu đồ phải thu hẹp về số và toàn vẹn trong sử dụng
 •  B: Hình thức và nội dung biểu diễn thích hợp với nội dung
 •  C: Những biểu diễn phải có thể xem xét lại
 •  D: Dùng không hơn 7 màu dương và 2 màu âm trong biểu đồ
Câu 10: Mục nào không là một mục đích cho việc xây dựng một mô hình phân tích
 •  A: Xác định một tập những yêu cầu phần mềm
 •  B: Mô tả yêu cầu khách hàng
 •  C: Phát triển một giải pháp tóm tắt cho vấn đề
 •  D: Thiết lập một nền tảng cho thiết kế phần mềm

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 3

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 3- Test công nghệ phần mềm 3 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 3 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 3- Test cong nghe phan mem 3 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 3 online.