Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 1- Test phần mềm mã nguồn mở 1

Câu 1: Quan niệm nào sau đây sai về copyleft:
 •  A: Được đưa ra dựa trên copyright
 •  B: Nghĩa vụ phân phối và cho phép truy xuất công khai các tác phẩm phái sinh
 •  C: Người sở hữu quyền cấp quyền để: sử dụng, sữa đổi, phân phối lại
 •  D: Tồn tại giấp phép copyleft cho cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật
Câu 2: Nếu bạn viết 1 chương trình áp dụng giấy phép GNU–GPL thì bạn cấn đính kèm những thông báo đi cùng phần mềm ở đâu:
 •  A: Một thông báo độc lập đi kèm
 •  B: Đính kèm vào phần đầu của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
 •  C: Đính kèm vào phần cuối của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
 •  D: Cả 3 phương pháp trên đều đúng
Câu 3: Giấy phép BSD - Berkeley System Distribution Licenses được sử dụng lần đầu tiên cho phân mềm nào?
 •  A: Free BSD
 •  B: BSD Unix
 •  C: Net BSD
 •  D: Unix
Câu 4: Giấy phép mã nguồn mở là tập hợp các quy tắc đòi hỏi ai là người phải tuân theo :
 •  A: Người sáng chế ra phần mềm mã nguồn mở.
 •  B: Nhà bảo hành phần mềm mã nguồn mở.
 •  C: Người sử dụng phần mềm mã nguồn mở.
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 5: Tổ chức OSI - Open Source Initiative là một tổ chức như thế nào ?
 •  A: Là một tổ chức phần mềm nguồn mở, trực tiếp phát triển các dự án phần mềm nguồn mở
 •  B: Là một tổ chức phi lợi nhuận mà mục đích của nó là thúc đẩy sự phát triển phần mềm nguồn mở.
 •  C: Hoạt động quan trọng nhất của tổ chức này là xem xét phê duyệt giấy phép mã nguồn mở
 •  D: Câu b và c
Câu 6: Tổ chức FSF là tổ chức
 •  A: Phần mềm mã nguồn mở
 •  B: Phần mềm tự do
 •  C: Quỹ phần mềm nguồn mở
 •  D: Phần mềm miễn phí
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không phải là phát biểu đúng
 •  A: Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm tự do
 •  B: Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được sửa mã nguồn
 •  C: Phần mềm mã nguồn mở là phần mềm miễn phí
 •  D: Phần mềm mã nguồn mở cho phép người dùng được tự do chia sẻ cho người khác
Câu 8: Câu nào sau đây không phải là ưu điểm của mã nguồn mở
 •  A: Phần mềm mã nguồn mở cung cấp kèm mã nguồn
 •  B: Phần mềm mã nguồn mở giúp cân bằng giá, chống độc quyền
 •  C: Phần mềm mã nguồn mở không phải mất tiền mua
 •  D: Phần mềm mã nguồn mở có độ ổn định cao
Câu 9: Câu nào sau đây là đúng
 •  A: Phần mềm mã nguồn mở không mang lại lợi nhuận
 •  B: Phần mềm mã nguồn mở không cho phép phân phối lại
 •  C: Phần mềm mã nguồn mở không có bản quyền
 •  D: Phần mềm mã nguồn mở không có bảo hành
Câu 10: Điều nào sau đây không đúng với các giấy phép mã nguồn mở
 •  A: Các loại giấy phép đều có cơ chế bảo vệ quyền của tác giả ban đầu
 •  B: Các loại giấy phép đều yêu cầu không được thay đổi nội dung giấy phép
 •  C: Có giấy phép yêu cầu phải sử dụng cùng loại giấy phép với sản phẩm phái sinh
 •  D: Không giấy phép nào cấm người dùng sửa đổi chương trình

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 1

Bài Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 1- Test phần mềm mã nguồn mở 1 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm mã nguồn mở 1 online. Trac nghiem phan mem ma nguon mo 1- Test phan mem ma nguon mo 1 . Bai thi Trac nghiem phan mem ma nguon mo 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem ma nguon mo 1 online.