Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 3- Test hệ điều hành Linnux 3

Câu 1: Khi cài đặt song song nhiều loại giao diện đồ hoạ trong Ubuntu thì chọn khởi động một loại nào đó giao diện như thế nào ?
 •  A: Trong khi đăng nhập vào hệ thống thì chọn loại giao diện cần khởi động trong mục Session rồi mới nhấn nút login
 •  B: Sau khi đăng nhập vào hệ thống xong, chọn System / Appearance để chọn loại giao diện cần dùng
 •  C: Sau khi đăng nhập Ubuntu vào Terminal gõ dòng lệnh tên của loại giao diện để chuyển sang giao diện cần dùng
Câu 2: Môi trường giao diện nào trong linux phù hợp cho các loại máy chủ cần tính ổn định và tốc độ nhanh
 •  A: Môi trường giao diện văn bản (Console)
 •  B: Môi trường giao diện KDE
 •  C: Môi trường giao diện GNOME
Câu 3: Nguyên tắc để cài đặt song song nhiều giao diện là gì ?
 •  A: Cài đặt thêm bản phân phối của loại giao diện cần dùng lên giao diện đang sử dụng
 •  B: Tải thư viện tương ứng của môi trường giao diện cần dùng và tiến hành cài đặt
 •  C: Cả 2 phương án trên
Câu 4: Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh:
 •  A: lệnh ls
 •  B: lệnh df
 •  C: lệnh du
 •  D: lệnh cp
Câu 5: Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số
 •  A: –l
 •  B: –a
 •  C: –x
 •  D: . –n
Câu 6: Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số
 •  A: –a
 •  B: –b
 •  C: –l
 •  D: –n
Câu 7: Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh
 •  A: Lệnh cd
 •  B: Lệnh cdir
 •  C: Lệnh mkdir
 •  D: Lệnh dir
Câu 8: Một user có username là sinhvien và home directory của anh ta là /home/sinhvien. Để trở về home dir của anh ta 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh
 •  A: cd /home/sinhvien
 •  B: cd
 •  C: cd / ; cd home ; cd sinhvien
 •  D: cd/home/sinhvien
Câu 9: Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây:
 •  A: cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
 •  B: copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
 •  C: cp tmp/hello.txt /tmp/hello
 •  D: cp /tmp/hello /tmp/hello
Câu 10: Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây
 •  A: more
 •  B: Cat
 •  C: less
 •  D: cả 3 lệnh dưới đây

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 3

Bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 3- Test hệ điều hành Linnux 3 . Bài thi Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 3 online. Trac nghiem he dieu hanh Linnux 3- Test he dieu hanh Linnux 3 . Bai thi Trac nghiem he dieu hanh Linnux 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem he dieu hanh Linnux 3 online.