Trắc nghiệm phần mềm 10- Test phần mềm 10

Câu 1: Mô hình thiết kế không quan tâm tới
 •  A: Kiến trúc
 •  B: Dữ liệu
 •  C: Giao diện
 •  D: Phạm vi dự án
Câu 2: Khả năng được chấp nhận trong các yêu cầu đối với phần mềm
 •  A: Là tính tin cậy
 •  B: Tất cả đều sai
 •  C: Là sự chấp nhận được về giao diện
 •  D: Là sự phù hợp với yêu cầu người sử dụng
Câu 3: Khi lu ng thông tin trong một đoạn của sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện bằng một mục đơn mà bẩy một luồng dữ liệu khác theo một trong nhiều đường sẽ thể hiện
 •  A: Liên kết thấp
 •  B: Module hóa tốt
 •  C: Luồng giao dịch (transaction)
 •  D: Luồng biến đổi (transform)
Câu 4: Khi một luồng tổng thể trong một đoạn của biểu đồ luồng dữ liệu có tính trình tự cao và theo sau những những đường thẳng sẽ thể hiện
 •  A: Liên kết thấp
 •  B: Module hóa tốt
 •  C: Luồng biến đổi (transform)
 •  D: Luồng giao dịch (transaction)
Câu 5: Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tich yêu cầu phần mềm
 •  A: actor view
 •  B: data view
 •  C: essential view
 •  D: implementation view
Câu 6: Kiểm nghiệm hướng đối tượng thường
 •  A: Kiểm nghiệm tích hợp đ ối t ượng
 •  B: Kiểm nghiệm hộp đen
 •  C: Kiểm nghiệm thừa kế
 •  D: Kiểm nghiệm hộp trắng
Câu 7: Kiểm nghiệm tích hợp module
 •  A: Có thể tích hợp từ trên xuống dưới
 •  B: Tất cả đều đúng
 •  C: Có thể tích hợp từ dưới lên theo cách tích hợp theo chiều ngang
 •  D: Có thể tích hợp từ dưới lên theo cách tích hợp theo chiều sâu
Câu 8: Kiểm thử Black-box cố gắng tìm ra những lỗi
 •  A: Chức năng không đầy đủ hay không đúng
 •  B: Những lỗi giao diện
 •  C: Những lỗi thực thi
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 9: Mô hình phát triển ứng dụng nhanh
 •  A: Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần
 •  B: Một cách h ữu dụng khi khách hàng không xàc định yêu cầu rõ ràng
 •  C: Sự ráp nối tốc độ cao của mô hình tuần tự tuyến tính
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 10: Mô hình phát triển phần mềm xoắn ốc
 •  A: Kết thúc với việc xuất xưởng sản phẩm phần mềm
 •  B: Nhiều h ỗn độn hơn với mô hình gia tăng
 •  C: Bao gồm vi ệ c đánh giá những rủi ro phần mềm trong mỗi vòng lặp
 •  D: Tất cả điều trên

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 10

Bài Trắc nghiệm phần mềm 10 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 10- Test phần mềm 10 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 10 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 10 online. Trac nghiem phan mem 10- Test phan mem 10 . Bai thi Trac nghiem phan mem 10 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 10 online.