Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 6- Test công nghệ phần mềm 6

Câu 1: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào
 •  A: Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống
 •  B: Dữ liệu và điều khiển của hệ thống
 •  C: Tính chức năng của hệ thống
 •  D: Những chi tiết thực thi của hệ thống
Câu 2: Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn
 •  A: Dòng dữ liệu
 •  B: Module
 •  C: Tiến trình
 •  D: Tất cả các mục trên
Câu 3: Khi một luồng tổng thể trong một đoạn của biểu đồ luồng dữ liệu có tính trình tự cao và theo sau những những đường thẳng sẽ thể hiện
 •  A: Liên kết thấp
 •  B: Module hóa tốt
 •  C: Luồng giao dịch (transaction)
 •  D: Luồng biến đổi (transform)
Câu 4: Khi luồng thông tin trong một đoạn của sơ đồ luồng dữ liệu thể hiện bằng một mục đơn mà bẩy một luồng dữ liệu khác theo một trong nhiều đường sẽ thể hiện
 •  A: Liên kết thấp
 •  B: Module hóa tốt
 •  C: Luồng giao dịch (transaction)
 •  D: Luồng biến đổi (transform)
Câu 5: Một bổ sung cần thiết nhằm biến đổi hay ánh xạ giao dịch để tạo một thiết kế kiến trúc đầy đủ là
 •  A: Sơ đồ quan hệ - thực thể
 •  B: Từ điển dữ liệu
 •  C: Mô tả việc xử lý cho mỗi module
 •  D: Những Test-case cho mỗi module
Câu 6: Những nguyên lý thiết kế giao diện nào không cho phép người dùng còn điều khiển tương tác với máy tính
 •  A: Cho phép được gián đoạn
 •  B: Cho phép tương tác có thể undo
 •  C: Che dấu những bản chất kỹ thuật với những người dùng thường
 •  D: Chỉ cung cấp một cách thức xác định cứng khi hoàn thành tác vụ
Câu 7: Những nguyên lý thiết kế giao diện cho phép người dùng ít phải nhớ
 •  A: Xác định những shortcut trực quan
 •  B: Biểu lộ thông tin theo cách diễn tiến
 •  C: Thiết lập những trường hợp mặc định có ý nghĩa
 •  D: Tất cả những mục trên
Câu 8: Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định
 •  A: Những kỹ thuật input giữ tương tự suốt ứng dụng
 •  B: Mỗi ứng dụng phải có look and feel riêng biệt
 •  C: Cách thức điều hướng (navigational) nhạy với ngữ cảnh
 •  D: Câu a và b
Câu 9: Mô hình nào đưa ra hình ảnh tiền sử (profile) người dùng cuối của hệ thống dựa vào máy tính
 •  A: Mô hình thiết kế
 •  B: Mô hình người dùng
 •  C: Mô hình của người dùng
 •  D: Mô hình nhận thức hệ thống
Câu 10: Mô hình nào đưa ra hình ảnh hệ thống trong đầu của người dùng cuối
 •  A: Mô hình thiết kế
 •  B: Mô hình người dùng
 •  C: Hình ảnh hệ thống
 •  D: Mô hình nhận thức hệ thống

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 6

Bài Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 6- Test công nghệ phần mềm 6 . Bài thi Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm công nghệ phần mềm 6 online. Trac nghiem cong nghe phan mem 6- Test cong nghe phan mem 6 . Bai thi Trac nghiem cong nghe phan mem 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem cong nghe phan mem 6 online.