Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 2- Test hệ điều hành Linnux 2

Câu 1: Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên chúng. Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions . Các partition trên máy của bạn có tên là gì
 •  A: hda1, hda2, hdb1, hdb2
 •  B: hda1, hda2, hda3, hda4
 •  C: sda1, sda2, sda1, sdb2
 •  D: sda1, sda2, sda3, sda4
Câu 2: Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào ?
 •  A: Phải mount trước
 •  B: eject cdrom
 •  C: cd /mnt/cdrom
 •  D: Không đọc được CD rom
Câu 3: Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất
 •  A: User root
 •  B: User administrator
 •  C: User admin
 •  D: User có UID=0
Câu 4: Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm”?
 •  A: rpm –ivh packagename.rpm
 •  B: rpm –evh packagename.rpm
 •  C: rpm –q packagename.rpm
 •  D: rpm –qa *.rpm
Câu 5: Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào?
 •  A: /etc/fstab
 •  B: /etc/filesystems
 •  C: /etc/group
 •  D: /etc/mnttab
Câu 6: Hãy cho biết GNOME là viết tắt của từ nào sau đây ?
 •  A: GNU Network Object Model Environment
 •  B: GNU Networld Object Model Enviroment
 •  C: GNU Object Model Environment
Câu 7: Hãy cho biết phiên bản KDE đầu tiên 1.0 ra đời năm nào ?
 •  A: 1988
 •  B: 1998
 •  C: 1990
Câu 8: Hệ điều hành Kubuntu sử dụng trình duyệt web nào dưới đây?
 •  A: Firefox
 •  B: Konqueror
 •  C: Pidgin internet messenger
Câu 9: Môi trường đồ họa KDE là gì?
 •  A: Là môi trường màn hình nền hiện đại trên các hệ máy tính chạy hệ điều hành Unix/Linux và cũng chạy được trên Microsoft Windows và Mac OS thông qua Cygwin và Fink.
 •  B: Là môi trường mặc định sẵn của riêng hệ điều hành Kubuntu
 •  C: Là môi trường màn hình nền giống như bất kì những hệ điều hành mã nguồn mở nào khác.
Câu 10: Thư viện nào sau đây là nền tảng thư viện của môi trường giao diện Gnome
 •  A: ATK
 •  B: GTK+
 •  C: QT4

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 2

Bài Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 2- Test hệ điều hành Linnux 2 . Bài thi Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm hệ điều hành Linnux 2 online. Trac nghiem he dieu hanh Linnux 2- Test he dieu hanh Linnux 2 . Bai thi Trac nghiem he dieu hanh Linnux 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem he dieu hanh Linnux 2 online.