Trắc nghiệm phần mềm 7- Test phần mềm 7

Câu 1: Chỉ phát biểu sai, các nhóm phần mềm (SUB-Team):
 •  A: Gồm một nhóm người
 •  B: Sub-Team System analysis có nhi ệm vụ ước tính lợi nhuận
 •  C: Gồm mộ t số người và nó phải tồn tại trong suốt dự án
 •  D: Có thể 1 người
Câu 2: Chỉ phát biểu sai, để đạt được độ đo PUM thấp:
 •  A: Cải tiến quy trình
 •  B: Giảm lỗi giá
 •  C: Gia tăng số b ản bán được
 •  D: Giảm thờ i gian sửa lỗi
Câu 3: Chỉ phát biểu sai. Kiểm thử áp lực
 •  A: Thường áp d ụng trong hệ thống phân bố
 •  B: Nếu quá tải thiết kế thì không cần xem xét tới lỗi hệ thống
 •  C: Có thể xem là một dạng của kiểm thử thực thi
 •  D: Thử thách dựa vào tải thiết kế cực đại
Câu 4: Chỉ phát biểu sai, lãnh vực hỗ trợ trong quản lý dự án
 •  A: Quản lý rủi ro
 •  B: Quản lý mua sắm
 •  C: Quản lý tích hợp
 •  D: Quản lý truyền thông
Câu 5: Chỉ phát biểu sai. Mô hình hướng ngắt
 •  A: Cho phép đáp ứng nhanh
 •  B: Dễ lập trình
 •  C: Ít gây ra xung đột
 •  D: Thường dùng trong hệ thống thời gian thực
Câu 6: Chỉ phát biểu sai. Phương pháp Brute Force
 •  A: Để máy tính tìm ra l ỗi”
 •  B: Gần giống với phương pháp “vét cạn”
 •  C: Là mộ t phương pháp hiệu quả
 •  D: Thường lặp đi lặp lại thủ t ục đơn giản nhiều lần
Câu 7: Chỉ phát biểu sai. Thiết kế d ữ liệu ở mức thành phần:
 •  A: Thiế t kế cơ sở dữ liệu
 •  B: Hiệ n thực thuộc tính dữ liệu thành cấu trúc dữ liệu
 •  C: Phát triển một t ập nh ững trừu tượng d ữ liệu
 •  D: Tinh chế các đ ối t ượng dữ liệu
Câu 8: Chỉ phát biểu sai. V & V (Verification and Validation)
 •  A: Đánh giá hệ thống có tính sử dụng hay không
 •  B: Liên quan t ới vấn đề debug và bảo mật
 •  C: Nó và kiểm thử là hai lãnh vực riêng
 •  D: Nhằm kiểm tra phần m ềm phải thực hiện những gì người dùng thực sự c ần
Câu 9: Chỉ ra mục sai. Trong mô hình WebE trong mô hình phân tích có
 •  A: Phân tích nội dung
 •  B: Phân tích cấu hình
 •  C: Phân tích tương tác
 •  D: Phân tích điều hướng (naviation)
Câu 10: Chỉ ra phát biểu sai. Help
 •  A: Có nhiều điểm vào nên người dùng có thể vào hệ thống help từ nhiều nơi
 •  B: Help! Nghĩa là “Help. I’m in trouble”
 •  C: Help như một số tay h ướng dẫn on-line
 •  D: Nhữ ng chỉ báo cho biết vị trí của người dùng trong hệ thống help

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 7

Bài Trắc nghiệm phần mềm 7 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 7- Test phần mềm 7 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 7 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 7 online. Trac nghiem phan mem 7- Test phan mem 7 . Bai thi Trac nghiem phan mem 7 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 7 online.