Trắc nghiệm phần mềm 9- Test phần mềm 9

Câu 1: Độ đo chất lượng của việc khử lỗi là tỷ số của
 •  A: Số lần giải quyết trong tháng và tổng số v ấn đề phát sinh trong tháng
 •  B: Số lần bảo trì vượt thời gian quy định và tổng số lần bảo trì
 •  C: Số lần sai lầm trong việc sửa lỗi và tổng số lần sửa lỗi
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 2: FP (Function Point) là
 •  A: Độ đo sản phẩm cuối
 •  B: Độ đo năng suất phần mềm hướng kích thước
 •  C: Tất cả đều sai
 •  D: Độ đo năng suất phần mềm hướng chức năng
Câu 3: Hình thức kiểm nghiệm tích hợp hướng đối tượng
 •  A: Kiểm nghiệm trên cơ sở thread
 •  B: Kiểm nghiệm trên cơ sở sử dụng
 •  C: Câu a, b đúng
 •  D: Câu a, b sai
Câu 4: Hướng debug
 •  A: Backtracking
 •  B: Brute force
 •  C: Sự loại trừ nguyên nhân
 •  D: Tất cả các mục
Câu 5: Hướng tiếp cận nào để những phân tích tác vụ của người dùng trong thiết kế giao diện người dùng
 •  A: Người dùng cho biết những ưa thích qua bản câu hỏi
 •  B: Dựa vào ý kiến của những lập trình viên có kinh nghiệm
 •  C: Nghiên cứu những hệ thống tự động liên quan
 •  D: Quan sát thao tác người dùng
Câu 6: Mục nào không là một mẫu kiến trúc (pattern)? Mẫu
 •  A: Concurrency
 •  B: Persistence
 •  C: Distribution
 •  D: Borker
Câu 7: Mục nào không là đặc trưng chung trong các phương pháp thiết kế
 •  A: Quản lý cấu hình
 •  B: Ký hiệu thành phần chức năng
 •  C: Nguyên tắc đánh giá chất lượng
 •  D: Heuristic tinh chế
Câu 8: Một đặc trưng của thiết kế tốt là
 •  A: Cho thấy s ự liên kết mạnh giữa các module
 •  B: Thực hiện tất cả yêu cầu trong phân tích
 •  C: Bao gồm những test case cho tất cả thành phần
 •  D: Kết hợp mã nguồn nhằm mục đích mô tả
Câu 9: Một bổ sung cần thiết nhằm biến đổi hay ánh xạ giao dịch để tạo một thiết kế kiến trúc đầy đủ là
 •  A: Sơ đồ quan hệ - thực thể
 •  B: Từ điển dữ liệu
 •  C: Mô tả việc xử lý cho mỗi module
 •  D: Những Test-case cho mỗi module
Câu 10: Một bảng quyết định được dùng
 •  A: Để tư liệu tất cả những trạng thái phụ thuộc
 •  B: Để hướng dẫn phát triển kế hoạch quản lý dự án
 •  C: Chỉ khi xây dựng h ệ chuyên gia
 •  D: Khi mộ t tập phức tạ p những điều kiện và hoạt động xuất hiện trong thành phần

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 9

Bài Trắc nghiệm phần mềm 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 9- Test phần mềm 9 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 9 online. Trac nghiem phan mem 9- Test phan mem 9 . Bai thi Trac nghiem phan mem 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 9 online.