Trắc nghiệm phần mềm 12- Test phần mềm 12

Câu 1: Mô hình nào đưa ra hình ảnh tiền sử (profile) người dùng cuối của hệ thống dựa vào máy tính
 •  A: Mô hình thiết kế
 •  B: Mô hình ng ười dùng
 •  C: Mô hình của người dùng
 •  D: Mô hình nhận thức hệ thống
Câu 2: Mô hình nào đưa ra hình ảnh look and feel cho giao diện người dùng cùng những thông tin hỗ trợ
 •  A: Mô hình thiết kế
 •  B: Mô hình người dùng
 •  C: Mô hình hình ảnh hệ thống
 •  D: Mô hình nhận thức hệ thống
Câu 3: Mô hình nào đưa ra hình ảnh hệ thống trong đầu của người dùng cuối
 •  A: Mô hình thiết kế
 •  B: Mô hình người dùng
 •  C: Hình ảnh hệ thống
 •  D: Mô hình nhận thức hệ thống
Câu 4: Liên kết (Coupling) là một chỉ báo chất lượng cho biết mức độ mà module
 •  A: Tập trung vào chỉ một điều
 •  B: Kết nối với module khác và môi trường bên ngoài
 •  C: Có thể hoàn thành chức năng của nó trong một cách thức phù hợp về thời gian
 •  D: Có thể được viết với sự rắn chắc nhiều h ơn
Câu 5: Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm
 •  A: Chức năng và hành vi
 •  B: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu
 •  C: Kiến trúc và cấu trúc
 •  D: Tính tin cậy và tính sử dụng
Câu 6: Loại mô hình nào không được có trong kiến trúc phần mềm
 •  A: Dữ liệu
 •  B: Động
 •  C: Xử lý
 •  D: Cấu trúc
Câu 7: Loại trừu tượng nào được dùng trong thiết kế phần mềm.
 •  A: Điều khiển
 •  B: Dữ liệu
 •  C: Thủ tục
 •  D: Tất cả mục trên
Câu 8: Lý do tốt nhất cho việc dùng nhóm kiểm tra phần mềm độc lập là
 •  A: Nhữ ng người phát triển phần mềm không cần làm bất kỳ kiểm thử nào
 •  B: Những người lạ sẽ kiểm phần mềm rất chặt
 •  C: Những người kiểm thử không được dính dáng tới dự án cho đến khi kiểm thử b ắt đầu
 •  D: Mâu thuẩn về quy ền l ợi giữa nh ững người phát triển và nh ững người ki ểm thử sẽ giảm
Câu 9: Milestone
 •  A: Thường có output là những word product
 •  B: Là thời điểm cuối của m ột hoạt động xử lý
 •  C: Có thể chuyển giao một két quả c ủa dự án
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 10: Mẫu kiến trúc nhấn mạnh tới những thành phần
 •  A: Ràng buộc
 •  B: Tập hợp những thành phần
 •  C: Mô hình ngữ nghĩa
 •  D: Tất cả những mục

Trắc nghiệm Phần mềm/ web khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm phần mềm 12

Bài Trắc nghiệm phần mềm 12 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm phần mềm 12- Test phần mềm 12 . Bài thi Trắc nghiệm phần mềm 12 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm phần mềm 12 online. Trac nghiem phan mem 12- Test phan mem 12 . Bai thi Trac nghiem phan mem 12 mien phi. Lam bai test Trac nghiem phan mem 12 online.