Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng- Test nghiệp vụ ngân hàng

Câu 1: Thế nào là nguồn vốn của NHTM?
 •  A: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, kinh doanh
 •  B: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khoán
 •  C: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay và đầu tư
 •  D: Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, đầu tư và thực hiện các dịch vụ ngân hàng.
Câu 2: Vốn huy động từ tiền gửi bao gồm những bộ phận nào?
 •  A: Tiền gửi thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, tiền đi vay NHTW
 •  B: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền vay TCTD khác
 •  C: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác
 •  D: Tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi khác.
Câu 3: Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản thì dựa vào tiêu chí nào?
 •  A: Dựa vào năng lực tài chính của khách hàng
 •  B: Dựa vào uy tín của khách hàng
 •  C: Khả năng hoàn trả gốc và lãi đúng hạn
 •  D: Sử dụng vốn vay có hiệu quả
Câu 4: Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại do ai quy định?
 •  A: Do nhà nước quy định
 •  B: Do ngân hàng trung ương quy định
 •  C: Cả A và B
 •  D: Do ngân hàng thương mại quy định
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây về quy trình cấp tín dụng là đầy đủ nhất?
 •  A: Thiết lập hồ sơ tín dụng, quyết định cấp tín dụng, thu hồi vốn vay.
 •  B: Thiết lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, quyết định cấp tín dụng, thẩm định dự án vay.
 •  C: Thiết lập hồ sơ tín dụng, phân tích tín dụng, quyết định cấp tín dụng, giám sát và quản lý tín dụng.
 •  D: Thiết lập hồ sơ tín dụng, quyết định cấp tín dụng, giám sát và quản lý tín dụng.
Câu 6: Hồ sơ do ngân hàng và khách hàng cùng lập gồm những loại chủ yếu nào?
 •  A: Hợp đồng tín dụng, đơn vay vốn.
 •  B: Sổ vay vốn, đơn vay vốn, kế ước nhận nợ.
 •  C: Hợp đồng tín dụng hoặc Sổ vay vốn, hợp đồng đảm bảo tiền vay (nếu có)
 •  D: Hợp đồng tín dụng và Sổ vay vốn.
Câu 7: Cho vay theo hạn mức tín dụng là gì?
 •  A: Là phương pháp mà ngân hàng quy định một hạn mức cho khách hàng vay, không cần có ý kiến của khách hàng
 •  B: Là phương pháp cho vay mà ngân hàng và khách hàng thoả thuận một dư nợ tối đa duy trì trong một thời gian nhất định.
 •  C: Là phương pháp mà người vay yêu cầu ngân hàng cấp cho một hạn mức.
 •  D: Gồm A và B
Câu 8: Thế nào là cho vay ngắn hạn?
 •  A: Là khoản cho vay có thời hạn 12 tháng, trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài tới 15 tháng.
 •  B: Là khoản cho vay dưới 12 tháng nhằm cung ứng vốn cho khách hàng để sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống.
 •  C: Cả A và B
 •  D: Là khoản cho vay có thời hạn tới 12 tháng nhằm cung ứng vốn cho khách hàng để sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống
Câu 9: Thế nào là cho vay theo hạn mức thấu chi?
 •  A: Là loại tín dụng mà ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng vượt quá số tiền mà họ đã ký gửi ở ngân hàng trên tài khoản vẵng lai với một số lượng và thời gian nhất định.
 •  B: Là loại tín dụng mà ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng vượt quá số tiền mà họ đã ký gửi ở ngân hàng trên tài khoản thanh toán với 1 lượng nhất định.
 •  C: Là loại tín dụng mà khách hàng cho phép khách hàng sử dụng vượt quá số tiền mà họ đã ký gửi ở ngân hàng trên tài khoản tiền gửi.
 •  D: Gồm cả B và C
Câu 10: Có những hình thức cho vay trung và dài hạn nào?
 •  A: Cho vay theo dự án đầu tư.
 •  B: Cho vay hợp vốn, cho vay theo dự án đầu tư.
 •  C: Cho vay hợp vốn, cho vay theo dự án đầu tư, cho vay tiêu dùng.
 •  D: Cho vay theo dự án đầu tư, cho vay tiêu dùng.

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng- Test nghiệp vụ ngân hàng . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang- Test nghiep vu ngan hang . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang online.