Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 53- Test nghiệp vụ ngân hàng 53

Câu 1: Có những biện pháp giải quyết rủi ro nào?
 •  A: Biện pháp khai thác.
 •  B: Biện pháp khai thác, biện pháp thanh lý.
 •  C: Biện pháp thanh lý.
 •  D: Biện pháp thu nợ
Câu 2: Rủi ro lãi suất bao gồm những loại nào?
 •  A: Rủi ro lãi suất tái tài trợ tài sản nợ.
 •  B: Rủi ro lãi suất tái đầu tư tài sản có.
 •  C: A và B.
 •  D: A, B và rủi ro giảm giá trị tài sản.
Câu 3: A, B và rủi ro giảm giá trị tài sản.
 •  A: Lạm phát tăng, cơ cấu tài sản có và tài sản nợ của NH không hợp lý.
 •  B: Lạm phát tăng, cơ cấu tài sản có và tài sản nợ của NH không hợp lý, trình độ thấp kém trong cạnh tranh lãi suất ở thị trường của NH, các yếu tố khác của nền kinh tế tác động.
 •  C: Các yếu tố của nền kinh tế tác động.
 •  D: Lạm phát tăng, cơ cấu tài sản có và tài sản nợ của NH không hợp lý, trình độ thấp kém trong cạnh tranh lãi suất ở thị trường của NHTM
Câu 4: Có các biện pháp phòng chống rủi ro lãi suất nào?
 •  A: Các nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất, các nghiệp vụ giao ngay
 •  B: Giao dịch quyền chọn.
 •  C: Giao dịch hoán đổi.
 •  D: C và các nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất, giao dịch quyền chọn.
Câu 5: Rủi ro hối đoái phụ thuộc vào những yếu tố nào?
 •  A: Trạng thái ngoại hối ròng, mức độ biến động tỷ giá.
 •  B: Trạng thái ngoại hối.
 •  C: Mức độ biến động tỷ giá.
 •  D: B và C.
Câu 6: Có những nhân tố nào tác động đến tính thanh khoản của NHTM?
 •  A: Môi trường hoạt động kinh doanh, chính sách tiền tệ của NHNN.
 •  B: Chiến lược quản lý thanh khoản của NHTM
 •  C: Cả A và B.
 •  D: Cả A, B, và sự phát triển của thị trường tiền tệ, các nhân tố khác.
Câu 7: Đặc trưng cơ bản của Marketing NH là gì?
 •  A: Là loại hình Marketing dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ NH có tính vô hình, tính không tách rời, tính không ổn định và khó xác định
 •  B: Là loại hình Marketing dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ NH có tính vô hình, tính không tách rời, tính không ổn định và khó xác định. Marketing NH đa dạng, phức tạp.
 •  C: Là loại hình Marketing dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ NH có tính vô hình, tính không tách rời, tính không ổn định và khó xác định. Thuộc loại Marketing quan hệ.
 •  D: Là loại hình Marketing dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng có tính vô hình, tính không tách rời, tính không ổn định và khó xác định. Marketing Ngân hàng đa dạng, phức tạp. Thuộc loại Marketing quan hệ.
Câu 8: Marketing NH có vai trò gì?
 •  A: Tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh NH, cầu nối giữa hoạt động NH với thi trường.
 •  B: Cầu nối giữa hoạt động NH với thi trường, tạo vị thế cạnh tranh của NH.
 •  C: A và B.
 •  D: Tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh NH.
Câu 9: Khi nghiên cứu thị trường, NH cần tập trung nghiên cứu những nội dung nào?
 •  A: Nhu cầu của khách hàng, những nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ tài chính của khách hàng.
 •  B: Nhu cầu của khách hàng, những nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ tài chính của khách hàng, hành vi mua sản phẩm tài chính của khách hàng.
 •  C: Nhu cầu của khách hàng, những nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ tài chính của khách hàng, hành vi mua sản phẩm tài chính của khách hàng, nhân tố tác động quyết định đến lựa chọn NH của khách hàng.
 •  D: Nhu cầu của khách hàng, những nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ tài chính của khách hàng, hành vi mua sản phẩm tài chính của khách hàng, nhân tố tác động quyết định đến lựa chọn NH của khách hàng.
Câu 10: Khi nghiên cứu môi trường kinh doanh, NH cần nghiên cứu những vấn đề gì?
 •  A: Yếu tố cạnh tranh, yếu tố kinh tế, pháp luật.
 •  B: Yếu tố kinh tế, yếu tố pháp luật, môi trường văn hóa xã hội.
 •  C: Yếu tố cạnh tranh, yếu tố pháp luật, môi trường văn hóa xã hội.
 •  D: Yếu tố cạnh tranh, yếu tố kinh tế, yếu tố pháp luật, môi trường văn hóa xã hội.

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 53

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 53 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 53- Test nghiệp vụ ngân hàng 53 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 53 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 53 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 53- Test nghiep vu ngan hang 53 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 53 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 53 online.