Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 22- Test nghiệp vụ ngân hàng 22

Câu 1: Phát biểu nào về việc phải thẩm định hồ sơ tín dụng trước khi quyết định cho khách hàng vay là phù hợp?
 •  A: Phải thẩm định hồ sơ vì khách hàng vay chưa có tín nhiệm
 •  B: Vì khách hàng mới vay vốn lần đầu.
 •  C: Vì khách hàng vay vốn với khối lượng lớn.
 •  D: Phải thẩm định để xem hồ sơ của khách hàng có thoả mãn các đièu kiện vay vốn hay không?
Câu 2: NHTM phòng ngừa rủi ro hối đoái ngoại bảng bằng cách nào?
 •  A: Thực hiện cả nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn và giao dịch giao ngay về ngoại tệ
 •  B: Không thực hiện nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn ngoại tệ mà chỉ thực hiện nghiệp vụ giao dịch giao ngay.
 •  C: Thực hiện các nghiệp vụ: giao dịch kỳ hạn, sử dụng hợp đồng tương lai, sử dụng giao dịch quyền chọn.
 •  D: Chỉ thực hiện các giao dịch ngoại tệ về quyền chọn mua
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là một phát biểu chính xác ?
 •  A: Cho vay ngắn hạn nhằm mục đích tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản lưu động và cho vay dài hạn nhằm tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định
 •  B: Cho vay ngắn hạn và cho vay dài hạn đều cùng đối tượng đầu tư
 •  C: Cho vay ngắn hạn chỉ thực hiện cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cho vay dài hạn không cho vay cá nhân.
 •  D: Gồm B và C
Câu 4: Quản lý dự trữ ngoại hối của quốc gia gồm những nội dung nào?
 •  A: Xác định quy mô dự trữ ngoại hối
 •  B: Xác định cơ cấu dự trữ ngoại hối
 •  C: Tổ chức quản lý dự trữ ngoại hối
 •  D: Gồm A, B, C
Câu 5: Phát biểu nào về quỹ dự trữ phát hành của NHTW sau đây là đúng?
 •  A: Là quỹ dự trữ tiền để cho NHTM vay
 •  B: Là quỹ quản lý bảo quản các loại tiền tại kho trung ương của NHTW và các kho tiền tại chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc NHTW.
 •  C: Là quỹ dự trữ tiền để cấp tiền cho kho bạc nhà nước khi cần thiết
 •  D: Gồm A và C
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là phát biểu đúng về phân loại hối phiếu thương mại?
 •  A: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu trả ngay và hối phiếu có kỳ hạn
 •  B: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu và hối phiếu sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ.
 •  C: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu đích danh và hối phiếu trả theo lệnh
 •  D: Tất cả các phát biểu trên đều đúng
Câu 7: Yếu tố nào là yếu tố không bắt buộc phải có khi phát hành hối phiếu ?
 •  A: Tiêu đề của hối phiếu
 •  B: Địa điểm ký phát hối phiếu
 •  C: Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện
 •  D: Số tiền bằng số và bằng chữ của hối phiếu.
Câu 8: Ngày nay NHTW phát hành tiền vào lưu thông dựa trên những cơ sở nào?
 •  A: Dựa trên cơ sở có đảm bảo bằng hàng hoá, dịch vụ
 •  B: Dựa trên cơ sở có đảm bảo bằng vàng
 •  C: Dựa trên cơ sở có đảm bảo bằng vàng bạc, kim khí đá quý
 •  D: Dựa trên cơ sở có đảm bảo bằng tốc độ lạm phát
Câu 9: Rủi ro thanh khoản của NHTM do những nguyên nhân nào?
 •  A: Do khách hàng kinh doanh thua lỗ
 •  B: Do ngân hàng không tích cực thu nợ
 •  C: Do những nguyên nhân xuất hiện từ tài sản Nợ và tài sản Có.
 •  D: Do ngân hàng cho vay quá nhiều
Câu 10: Ngân hàng đối phó với rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ bằng cách nào ?
 •  A: Tìm cách cân bằng hay đóng trạng thái ngoại tệ
 •  B: Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro
 •  C: Chấp nhận rủi ro nhằm kiếm lợi nhuận.
 •  D: Tất cả các trả lời đều đúng.

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 22

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 22 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 22- Test nghiệp vụ ngân hàng 22 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 22 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 22 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 22- Test nghiep vu ngan hang 22 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 22 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 22 online.