Trắc nghiệm quản lý bán hàng- Test quản lý bán hàng

Câu 1: Bán sỉ bán lẻ là hình thức phân loại bán hàng theo?
 •  A: Đối tượng mua
 •  B: Hình thức cửa hàng
 •  C: Quy mô bán
 •  D: Sự sở hữu hàng hóa
Câu 2: Bán hàng lưu động và bán hàng tại các cửa hàng quầy hàng là cách thức phân loại bán hàng theo?
 •  A: Địa điểm bán hàng
 •  B: Hình thức cửa hàng
 •  C: Quy mô bán hàng
 •  D: Sự sở hữa hàng hóa
Câu 3: Phân loại bán hàng theo địa điểm bán hàng bao gồm
 •  A: Bán sỉ, bán lẻ
 •  B: Bán hàng lưu động và bán hàng tại các cửa hàng quầy hàng
 •  C: Bán hàng tự sản tự tiêu, bán hàng qua trung gian mua giới, đại lý và mua lại từ nhà sản xuất
 •  D: Bán cho người tiêu dùng, bán cho khách hàng công nghiệp, bán cho khách hàng thương nghiệp và xuất khẩu
Câu 4: Phân loại bán hàng theo đối tượng mua bao gồm:
 •  A: Bán sỉ, bán lẻ
 •  B: Bán hàng lưu động và bán hàng tại các cửa hàng quầy hàng
 •  C: Bán hàng tự sản tự tiêu, bán hàng qua trung gian mua giới, đại lý và mua lại từ nhà sản xuất
 •  D: Bán cho người tiêu dùng, bán cho khách hàng công nghiệp, bán cho khách hàng thương nghiệp và xuất khẩu
Câu 5: Đại diện bán hàng là người
 •  A: Làm đại diện cho nhà phân phối và tiếp xúc trực tiếp với chủ điểm bán lẻ
 •  B: Lãnh đạo lực lượng bán hàng cảu công ty
 •  C: Chuyên trách bộ phận phân phối hàng hóa
 •  D: Quản lý một nhóm nhân viên bán hàng
Câu 6: Tiến trình bán hàng bao gồm 5 bước sau:
 •  A: Chuẩn bị, mở đầu, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu và kết thúc cuộc bán hàng
 •  B: Mở đầu, chuẩn bị, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu và kết thúc cuộc bán hàng
 •  C: Chuẩn bị, mở đầu, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm và kết thúc cuộc bán hàng. .
 •  D: Mở đầu, chuẩn bị, , tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu sản phẩm, và kết thúc cuộc bán hàng
Câu 7: Người bán hàng nên giới thiệu và trình bày sản phẩm:
 •  A: Sau phần chào hỏi xã giao
 •  B: Khi được khách hàng hỏi về sản phẩm
 •  C: Khi đang tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
 •  D: Biết chắc chắn nhu cầu của khách hàng
Câu 8: Người bán hàng nên kết thúc cuộc bán hàng bằng cách?
 •  A: Hỏi khách hàng xem họ đã muốn mua sản phẩm hay chưa.
 •  B: Ghi hàng, ghi đĩa đơn, phiếu bảo hành, gửi quà tặng (nếu có)...
 •  C: Khuyên khách hàng nên đưa ra quyết định mua
 •  D: Đưa ra những đề nghị về kế hoạch hành động
Câu 9: Những điều nhân viên bán hàng cần tránh khi đứng bán tại cửa hàng?
 •  A: Hỏi thăm về sức khỏe hay cơng việc làm ăn trước đây của khách hàng
 •  B: Hỏi ngay khách hàng cần gì và thể hiện sự hỗ trợ khách hàng
 •  C: Nhanh chóng trình diện sản phẩm khi khách hàng nói ra yêu cầu của mình
 •  D: Thái độ vồn vả, mất tự nhiên gây cho khách hàng e ngại
Câu 10: Chăm sóc khách hàng là?
 •  A: Cung cấp, thực hiện các điều kiện hoặc ước muốn, nguyện vọng của khách hàng nhằm làm cho khách hàng mãn nguyện
 •  B: Cung cấp những dịch vụ vượt quá sự mong đợi của khách hàng nhằm làm khách hàng hài lòng
 •  C: Các hoạt động làm hài lòng khách hàng để họ tiếp tục sử dụng dịch vụ, sản phẩm, hoặc truyền đạt những thông tin tốt cho khách hàng tiềm năng khác
 •  D: Tất cả các câu trên đều là khái niệm về chăm sóc khách hàng

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản lý bán hàng

Bài Trắc nghiệm quản lý bán hàng đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản lý bán hàng- Test quản lý bán hàng . Bài thi Trắc nghiệm quản lý bán hàng miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản lý bán hàng online. Trac nghiem quan ly ban hang- Test quan ly ban hang . Bai thi Trac nghiem quan ly ban hang mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan ly ban hang online.