Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 26- Test nghiệp vụ ngân hàng 26

Câu 1: Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp huy động vốn nào?
 •  A: Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
 •  B: Phát hành kỳ phiếu
 •  C: Phát hành trái phiếu
 •  D: Vay vốn trên thị trường liên ngân hàng
Câu 2: Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực hiện biện pháp nào
 •  A: Đồng tài trợ
 •  B: Bán nợ
 •  C: Cơ cấu lại nợ
 •  D: Hạn chế cho vay
Câu 3: Thời hạn cho vay
 •  A: Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận tiền vay cho đến thời điểm khách hàng hoàn trả hết nợ gốc và lãi vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng
 •  B: Là khoảng thời gian được tính từ khi hợp đồng tín dụng có hiệu lực cho đến thời điểm khách hàng trả hết tiền gốc và lãi vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng
 •  C: Là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt đầu trả nợ cho đến thời điểm hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đã được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng được ký giữa ngân hàng và khách hàng bao gồm cả thời gian gia hạn nợ
 •  D: Cả 3 đáp án trên
Câu 4: Ngân hàng chuyển toàn bộ số nợ của một hợp đồng tín dụng sang nợ quá hạn trong trường hợp nào sau đây:
 •  A: Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc (một phần hoặc toàn bộ) mà khách hàng không trả đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc hoặc không được gia hạn
 •  B: Khi đến kỳ hạn trả nợ lãi mà khách hàng không trả lãi đúng hạn và không điều chỉnh kỳ hạn nợ lãi hoặc không được gia hạn nợ lãi.
 •  C: Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc và lãi (kỳ hạn trả nợ lãi cùng với kỳ hạn trả nợ gốc) mà khách hàng không trả nợ đúng hạn và không được điều chỉnh kỳ hạn nợ hoặc khách hàng không được gia hạn nợ gốc và lãi
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 5: Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng điều kiện nào dưới đây
 •  A: Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc thuộc quyền sử dụng, quản lý hợp pháp của khách hàng vay hoặc của bên bảo lãnh
 •  B: Tài sản được phép giao dịch tức là tài sản mà pháp luật cho phép không cấm mua, bán, tặng cho, chuyển nhượng, chuyển đổi, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và các giao dịch khác
 •  C: Tài sản không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý của khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm
 •  D: Gồm A, B, C và tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì khách hàng vay, bên bảo lãnh phải mua bảo hiểm tài sản trong thời hạn bảo đảm tiền vay và phải cam kết chuyển quyền hưởng tiền bồi thường từ tổ chức bảo hiểm cho ngân hàng
Câu 6: Ngân hàng và khách hàng thoả thuận giá trị tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) và thời điểm nào?
 •  A: Khi ký kết hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh
 •  B: Khi khách hàng xin vay vốn
 •  C: Khi ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm
 •  D: Tất cả đáp án trên
Câu 7: Vận đơn đường biển là:
 •  A: Hợp đồng chuyên chở hàng hoá
 •  B: Chứng từ chứng nhận quyền sở hữu về hàng hoá
 •  C: Chứng từ có thể chuyển nhượng được
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 8: Trong điều kiện giao hàng nào dưới đây, trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hoá thuộc về bên bán?
 •  A: FOB
 •  B: CIF
 •  C: CFR
 •  D: C&F
Câu 9: Trong các chứng từ về vận tải sau, loại chứng từ vận tải nào không chuyển nhượng được?
 •  A: Hợp đồng thuê tàu chuyến
 •  B: Hợp đồng thuê tàu chợ
 •  C: Vận đơn hàng không
 •  D: Cả ba trường hợp trên
Câu 10: Khi một trong hai bên mua và bán không tin tưởng vào khả năng thực hiện hợp đồng thì hình thức nào dưới đây có thể đảm bảo khả năng thực hiện hợp đồng?
 •  A: Bảo lãnh ngân hàng
 •  B: Thư tín dụng dự phòng
 •  C: Thư tín dụng
 •  D: Cả A & B

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 26

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 26 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 26- Test nghiệp vụ ngân hàng 26 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 26 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 26 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 26- Test nghiep vu ngan hang 26 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 26 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 26 online.