Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 60- Test nghiệp vụ ngân hàng 60

Câu 1: Bảo lãnh ngân hàng là gì?
  •  A: Là sự cam kết giữa bên bảo lãnh với bên được bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh.
  •  B: Là sự cam kết của bên nhận bảo lãnh trong việc trả nợ thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết
  •  C: Là sự cam kết của bên nhận bảo lãnh trong việc trả nợ thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng được bảo lãnh phải trả nợ cho bên bảo lãnh.
  •  D: Là sự cam kết giữa bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng được bảo lãnh phải trả nợ cho bên bảo lãnh số tiền mà bên bảo lãnh đã trả thay đó.

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 60

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 60 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 60- Test nghiệp vụ ngân hàng 60 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 60 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 60 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 60- Test nghiep vu ngan hang 60 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 60 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 60 online.