Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 46- Test nghiệp vụ ngân hàng 46

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là chính xác?
 •  A: Đảm bảo tiền vay của khách hàng khi vay vốn NHTM chỉ là các động sản; giấy tờ có giá.
 •  B: Đảm bảo tiền vay của khách hàng khi vay vốn NHTM chỉ là bất động sản
 •  C: Đảm bảo tiền vay của khách hàng khi vay vốn NHTM là động sản, bất động sản; bảo lãnh của bên thứ 3.
 •  D: Chỉ có A và B
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
 •  A: NHTM chỉ cho vay bổ sung vốn lưu động thiếu đối với doanh nghiệp
 •  B: NHTM cho vay tất cả các nhu cầu vay vốn của khách hàng thiếu vốn
 •  C: NHTM cho vay những nhu cầu vay vốn hợp pháp của khách hàng khi có đủ điều kiện.
 •  D: NHTM chỉ cho khách hàng vay vốn khi có tài sản đảm bảo
Câu 3: Tại sao các khách hàng vay vốn của NHTM phải hoàn trả cả gốc và lãi đúng hạn?
 •  A: Vì NHTM là ngân hàng của nhà nước.
 •  B: Vì NHTM chỉ cho khách hàng vay để bổ sung vốn lưu động của khách hàng khi thiếu
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Vì NHTM đi vay vốn để cho vay; phải làm nghĩa vụ đối với nhà nước và để tồn tại phát triển.
Câu 4: Chi phí nào trong tổng chi phí huy động vốn của NHTM chiếm tỷ trọng lớn nhất?
 •  A: Chi phí trả lãi tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn
 •  B: Chi phí trả lãi tiền gửi tiết kiệm dài hạn
 •  C: Chi phí trả lãi tiền gửi thanh toán
 •  D: Chi phí trả lãi cho các khoản tiền huy động của NHTM chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí huy động vốn của NHTM
Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
 •  A: Chi phí huy động vốn của NHTM chỉ là chi phí trả lãi cho người gửi tiền
 •  B: Chi phí huy động vốn của NHTM không phải là chi phí trả lãi cho người gửi tiền.
 •  C: Cả A và B đều đúng.
 •  D: Chi phí huy động vốn của NHTM không phải chỉ có chi phí trả lãi cho người gửi tiền mà còn có cả các chi phí khác.
Câu 6: Ngày 20/02/2007 Phòng tài trợ xuất khẩu của Ngân hàng A nhận được đề nghị của công ty B xin chiết khấu bộ chứng từ xuất khấu kèm theo L/C số 1235/12LCXK và hối phiếu số 1235/12HPXK trị giá 250.000 USD phát hành vào ngày 10/01/2007 đến hạn thanh toán vào ngày 10/07/2007. Sau khi xem xét chứng từ hợp lệ và lãnh đạo Ngân hàng A đã quyết định chấp nhận chiết khấu cho khách hàng với lãi suất chiết khấu là 6,25%/năm và hoa hồng phí là 0,5% trên mệnh giá chứng từ. Hãy xác định số tiền mà khách hàng nhận được qua nghiệp vụ chiết khấu này?
 •  A: 242.637,61 USD
 •  B: 242.430,56 USD
 •  C: 242.673,56 USD
 •  D: 242.430,16 USD
Câu 7: Ngày 20/11/2006 Phòng tín dụng của Ngân hàng A có nhận được của một khách hàng hối phiếu số 1247/04 ký phát ngày 15/10/2006 sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 15/04/2007 có mệnh giá là 128.000 USD đã được Ngân hàng B chấp nhận chi trả khi đáo hạn, xin chiết khấu. Hãy xác định số tiền mà khách hàng sẽ nhận được khi chiết khấu chứng từ trên biết rằng Ngân hàng A áp dụng mức hoa hồng là 0,5% trên mệnh giá chứng từ nhận chiết khấu, lãi suất chiết khấu là 6%/năm đối với USD?
 •  A: 124.267,67 USD
 •  B: 124.245,66 USD
 •  C: 124.245,33 USD
 •  D: 124.645,67 USD
Câu 8: Ông X dự định gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng tại một ngân hàng Y số tiền là 30 triệu đồng. Lãi suất ngân hàng áp dụng cho loại tiền này là 7,2%/năm. Ông X sẽ nhân được cả gốc và lãi khi đáo hạn là bao nhiêu nếu ngân hàng tính lãi kép hàng tháng?
 •  A: 32.219.022 đồng
 •  B: 31.246.022 đồng
 •  C: 32.543.264 đồng
 •  D: 333.534.246 đồng
Câu 9: Ông X dự định gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng tại một ngân hàng Y số tiền là 30 triệu đồng. Lãi suất ngân hàng áp dụng cho loại tiền này là 7,2%/năm. Ông X sẽ nhân được cả gốc và lãi khi đáo hạn là bao nhiêu nếu ngân hàng chỉ tính lãi khi đáo hạn?
 •  A: 30.450.000 đồng
 •  B: 30.540.000 đồng
 •  C: 30.054.000 đồng
 •  D: 30.504.000 đồng
Câu 10: Tham gia bảo lãnh trực tiếp gồm các bên nào?
 •  A: Ngân hàng phát hành bảo lãnh, người được bảo lãnh.
 •  B: A và người hưởng bảo lãnh.
 •  C: Ngân hàng phát hành bảo lãnh, người hưởng bảo lãnh
 •  D: Người được bảo lãnh, ngân hàng phục vụ người hưởng bảo lãnh

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 46

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 46 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 46- Test nghiệp vụ ngân hàng 46 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 46 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 46 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 46- Test nghiep vu ngan hang 46 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 46 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 46 online.