Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 51- Test nghiệp vụ ngân hàng 51

Câu 1: Khi vay vốn ngân hàng yêu cầu khách hàng doanh nghiệp nộp cho ngân hàng các báo cáo tài chính của thời kỳ gần nhất nhằm mục đích gì?
 •  A: Nhằm xem khách hàng có đang nợ ngân hàng hay không?
 •  B: Nhằm xem khách hàng có nợ thuế đối với nhà nước không?
 •  C: Nhằm xem xét tình hình tài chính của khách hàng tốt hay không?
 •  D: Nhằm xem khách hàng có hoạt động hợp pháp hay không?
Câu 2: Việc thẩm định kỹ hồ sơ vay có tránh hết được nợ quá hạn hay không?Tại sao?
 •  A: Được, nếu nhân viên tín dụng biết cách thẩm định
 •  B: Được, nếu ngân hàng biết quy định chính xác hồ sơ gồm những thứ giấy tờ nào
 •  C: Không, vì nhân viên tín dụng không thể thẩm định hết hồ sơ được
 •  D: Không, vì việc thu hồi nợ xảy ra sau khi thẩm định và nợ quá hạn do nhiều nguyên nhân tác động.
Câu 3: Sự khác nhau giữa hai phương thức cho vay theo món và cho vay theo hạn mức tín dụng là gì?
 •  A: Cho vay theo món phải lập giấy đề nghị vay vốn cho từng lần vay, trong khi cho vay theo hạn mức tín dụng không cần lập đề nghị vay vốn
 •  B: Cho vay theo món là cho vay theo nhu cầu khách hàng trong khi cho vay theo hạn mức là cho vay theo khả năng của ngân hàng
 •  C: Cho vay theo món khách hàng phải làm hồ sơ vay từng lần vay khi có nhu cầu vay vốn còn cho vay theo hạn mức thì khách hàng chỉ cần làm hồ sơ vay lần đầu còn các lần tiếp theo chỉ xuất trình các chứng từ, hoá đơn liên quan đến vay vốn để ngân hàng làm căn cứ phát tiền vay.
 •  D: Cho vay theo món là cho vay của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong khi cho vay theo hạn mức tín dụng là cho vay của ngân hàng thương mại
Câu 4: Khi phân tích tín dụng, bạn cần sử dụng những thông tin nào?
 •  A: Thông tin thu thập từ hồ sơ vay của khách hàng
 •  B: Thông tin qua phỏng vấn khách hàng
 •  C: Thông tin từ nguồn khác
 •  D: Thông tin từ cả ba nguồn trên
Câu 5: Phân tích tài chính doanh nghiệp và phân tích tín dụng để quyết định cho khách hàng vay vốn khác nhau như thế nào?
 •  A: Phân tích tài chính doanh nghiệp là để đánh giá xem tình hình tài chính doanh nghiệp như thế nào trong khi phân tích tín dụng là để xem tình hình tín dụng của doanh nghiệp ra sao
 •  B: Phân tích tài chính chỉ là một trong những nội dung của phân tích tín dụng
 •  C: Phân tích tài chính do doanh nghiệp thực hiện, trong khi phân tích tín dụng do ngân hàng thực hiện
 •  D: Phân tích tín dụng chỉ là một trong những nội dung của phân tích tài chính
Câu 6: Bao thanh toán xuất khẩu mang lại những lợi ích gì cho ngân hàng cung cấp dịch vụ bao thanh toán?
 •  A: Giúp ngân hàng tránh được những phiền toái và trở ngại của việc mở thư tín dụng
 •  B: Giúp ngân hàng sử dụng được vốn để tạo ra thu nhập cho ngân hàng
 •  C: Giúp ngân hàng theo dõi và thu hồi nợ đối với khoản phải thu
 •  D: Tất cả các ý trên đều sai
Câu 7: Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính của tổ chức tín dụng thì chi phí thuê phải được ấn định như thế nào?
 •  A: Ấn định sao cho hiện giá chi phí thuê lớn hơn hiện giá chi phí mua tài sản của doanh nghiệp
 •  B: Ấn định sao cho hiện giá chi phí thuê bằng hiện giá chi phí mua tài sản của doanh nghiệp
 •  C: Ấn định sao cho hiện giá chi phí thuê nhỏ hơn hiện giá chi phí mua tài sản của doanh nghiệp
 •  D: Ấn định sao cho chi phí thuê nhỏ hơn chi phí mua tài sản của doanh nghiệp
Câu 8: Bao thanh toán xuất khẩu mang lại những lợi ích gì cho khách hàng sử dụng dịch vụ bao thanh toán?
 •  A: Giúp khách hàng tránh được những phiền toái và trở ngại của việc mở thư tín dụng
 •  B: Giúp khách hàng nhận được tài trợ vốn từ đơn vị bao thanh toán
 •  C: Giúp khách hàng theo dõi và thu hồi nợ từ đơn vị bao thanh toán
 •  D: Tất cả các ý trên đều đúng
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây về bao thanh toán truy đòi là đúng?
 •  A: Bao thanh toán miễn truy đòi chính là chính là bao thanh toán truy đòi miễn đòi lại nợ gốc
 •  B: Bao thanh toán truy đòi là bao thanh toán trong đó đơn vị bao thanh toán có quyền đòi nợ nhà xuất khẩu nếu nhà nhập khẩu không thanh toán được khoản phải thu khi đến hạn
 •  C: Bao thanh toán truy đòi là bao thanh toán trong đó đơn vị bao thanh toán có quyền đòi nợ đơn vị bao thanh toán bên phái nhà nhập khẩu nếu nhà nhập khẩu không thanh toán được khoản phải thu khi đến hạn
 •  D: Tất cả các ý trên đều sai
Câu 10: Mục tiêu của phân tích tỷ số là gì?
 •  A: Đánh giá khả năng thanh khoản của doanh nghiệp
 •  B: Đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp
 •  C: Đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp
 •  D: Tất cả đều không sai

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 51

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 51 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 51- Test nghiệp vụ ngân hàng 51 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 51 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 51 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 51- Test nghiep vu ngan hang 51 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 51 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 51 online.