Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 44- Test nghiệp vụ ngân hàng 44

Câu 1: Ngân hàng đối phó với rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ bằng cách nào ?
 •  A: Tìm cách cân bằng hay đóng trạng thái ngoại tệ
 •  B: Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro
 •  C: Chấp nhận rủi ro nhằm kiếm lợi nhuận.
 •  D: Tất cả các trả lời đều đúng.
Câu 2: Yếu tố nào là yếu tố không bắt buộc phải có khi phát hành hối phiếu ?
 •  A: Tiêu đề của hối phiếu
 •  B: Địa điểm ký phát hối phiếu
 •  C: Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện
 •  D: Số tiền bằng số và bằng chữ của hối phiếu.
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là phát biểu đúng về phân loại hối phiếu thương mại?
 •  A: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu trả ngay và hối phiếu có kỳ hạn
 •  B: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu sử dụng trong phương thức nhờ thu và hối phiếu sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ
 •  C: Hối phiếu thương mại có thể phân thành hối phiếu đích danh và hối phiếu trả theo lệnh
 •  D: Tất cả các phát biểu trên đều đúng
Câu 4: Nghiệp vụ phát hành tiền của NHTW gồm những nội dung nào?
 •  A: Xác định tiền cung ứng tăng thêm hàng năm; đưa tiền vào lưu thông và tổ chức điều hoà tiền mặt
 •  B: Tổ chức chế bản, in đúc; bảo quản tiền, tài sản quý và giấy tờ có giá
 •  C: Vận chuyển tiền, tiền sản quý, giấy tờ có giá; thu hồi thay thế tiền
 •  D: Gồm A, B, C và tiêu huỷ tiền
Câu 5: Phát biểu nào về quỹ dự trữ phát hành của NHTW sau đây là đúng?
 •  A: Là quỹ dự trữ tiền để cho NHTM vay
 •  B: Là quỹ dự trữ tiền để cấp tiền cho kho bạc nhà nước khi cần thiết
 •  C: Gồm A và B
 •  D: Là quỹ quản lý bảo quản các loại tiền tại kho trung ương của NHTW và các kho tiền tại chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc NHTW.
Câu 6: Quản lý dự trữ ngoại hối của quốc gia gồm những nội dung nào?
 •  A: Xác định quy mô dự trữ ngoại hối
 •  B: Xác định cơ cấu dự trữ ngoại hối
 •  C: Tổ chức quản lý dự trữ ngoại hối
 •  D: Gồm A, B, C
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là một phát biểu chính xác ?
 •  A: Cho vay ngắn hạn nhằm mục đích tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản lưu động và cho vay dài hạn nhằm tài trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định
 •  B: Cho vay ngắn hạn và cho vay dài hạn đều cùng đối tượng đầu tư
 •  C: Cho vay ngắn hạn chỉ thực hiện cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cho vay dài hạn không cho vay cá nhân.
 •  D: Gồm B và C
Câu 8: Phương pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái nội bảng của NHTM gồm những nội dung nào?
 •  A: NHTM luôn duy trì sự cân xứng về trạng thái ngoại hối giữa tài sản Có và tài sản Nợ
 •  B: NHTM tham gia các giao dịch về ngoại tệ sao cho tổng giá trị mua vào của một ngoại tệ nào đó bằng với tổng giá trị các hợp đồng bán ra của ngoại tệ đó
 •  C: Gồm A và B
 •  D: Chỉ duy trì sự cân xứng về trạng thái ngoại hối giữa tài sản Có và tài sản Nợ đối với một vài đồng ngoại tệ.
Câu 9: NHTM phòng ngừa rủi ro hối đoái ngoại bảng bằng cách nào?
 •  A: Không thực hiện nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn ngoại tệ mà chỉ thực hiện nghiệp vụ giao dịch giao ngay.
 •  B: Thực hiện cả nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn và giao dịch giao ngay về ngoại tệ
 •  C: Chỉ thực hiện các giao dịch ngoại tệ về quyền chọn mua
 •  D: Thực hiện các nghiệp vụ: giao dịch kỳ hạn, sử dụng hợp đồng tương lai, sử dụng giao dịch quyền chọn.
Câu 10: Phát biểu nào về việc phải thẩm định hồ sơ tín dụng trước khi quyết định cho khách hàng vay là phù hợp?
 •  A: Phải thẩm định hồ sơ vì khách hàng vay chưa có tín nhiệm
 •  B: Vì khách hàng mới vay vốn lần đầu.
 •  C: Vì khách hàng vay vốn với khối lượng lớn
 •  D: Phải thẩm định để xem hồ sơ của khách hàng có thoả mãn các đièu kiện vay vốn hay không?

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 44

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 44 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 44- Test nghiệp vụ ngân hàng 44 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 44 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 44 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 44- Test nghiep vu ngan hang 44 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 44 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 44 online.