Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 30- Test nghiệp vụ ngân hàng 30

Câu 1: Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng phi ngân hàng thể hiện ở những điểm nào?
 •  A: NHTM có cho vay và huy động vốn trong khi tổ chức tín dụng phi ngân hàng có cho vay nhưng không có huy động vốn
 •  B: NHTM là một loại hình tổ chức tín dụng, do đó chỉ làm được một số hoạt động ngân hàng trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng làm toàn bộ các nghiệp vụ ngân hàng
 •  C: NHTM được huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi trong khi đó các tổ chức tín dụng phi ngân hàng không làm được
 •  D: NHTM được cho vay trong khi các tổ chức tín dụng phi ngân hàng lại không được
Câu 2: Tại sao có thể nói NHTM có chức năng sản xuất?
 •  A: Vì NHTM có sử dụng vốn như Dn sản xuất
 •  B: Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại thẻ trên thị trường
 •  C: Vì NHTM sản xuất và tiêu thụ các loại tiền nói chung
 •  D: Vì NHTM có sử dụng các yếu tố như vốn,lao động, đất đai để tạo ra sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho thị trường
Câu 3: Bàn về chức năng “sản xuất “ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của ngân hàng thương mại
 •  A: Thấy được tầm quan trọng của NHTM đối với nền kinh tế và XH
 •  B: Thấy được tầm quan trọng của tiếp thị, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ trong hoạt động ngân hàng
 •  C: Thấy được mối quan hệ giữa NHTM và các tổ chức sxkd
 •  D: Thấy được tầm quan trọng của quản trị ngân hàng thương mại như là quản trị sản xuất kinh doanh
Câu 4: Dựa vào chiến lược kinh doanh , có thể chia NHTM thành những loại ngân hàng nào?
 •  A: NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần, NHTM liên doanh và chi nhánh của NHTM nước ngoài
 •  B: NHTM trung ương, NHTM cấp tỉnh,NHTM cấp huyện và NHTM cấp cơ sở
 •  C: NHTM tư nhân và NHTM nhà nước
 •  D: NHTM bán buôn,NHTM bán lẻ và NHTM vừa bán buôn vừa bán lẻ
Câu 5: Phân loại NHTM theo chiến lược kinh doanh có ý nghĩa như thế nào đến hoạt động và quản lý của ngân hàng?
 •  A: Giúp thấy được mục tiêu chính của cổ đông
 •  B: Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và thanh toán của ngân hàng
 •  C: Giúp mở rộng quan hệ quốc tế và phát triển công nghệ ngân hàng
 •  D: Giúp phát huy được thế mạnh và lợi thế so sánh của ngân hàng nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đề ra
Câu 6: Phát biểu nào sau đây phản ánh chính xác nhất về nhũng hoạt động mà ngân hag thương mại được phép thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng
 •  A: Hoạt động huy động vốn , tín dụng, dịch vụ thanh toán , ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn , mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng bạc, kinh doanh bất động sản,kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm,nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
 •  B: Hoạt động huy động vốn , tín dụng, dịch vụ thanh toán , ngân quỹ
 •  C: Hoạt động huy động vốn , tín dụng, dịch vụ thanh toán , ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn , mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng bạc, kinh doanh bất động sản
 •  D: Hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán , ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn , mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng bạc, kinh doanh bất động sản,kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm,nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Câu 7: Dựa vào hoạt động của ngân hàng thương mại do Luật tổ chức tín dụng quy định,có thể phân chia nghiệp vụ ngân hàng thương mại thành những loại nghiệp vụ nào?
 •  A: Nghiệp vụ tài sản có và tài sản nợ
 •  B: Nghiệp vụ nội bản và ngoại bản
 •  C: Nghiệp vụ ngân hàng và nghiệp vụ phi ngân hàng
 •  D: Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thanh toán và các nghiệp vụ ngân hàng khác
Câu 8: Luật tổ chức tín dụng có những quy định nào về an toàn đối với hoạt động của NHTM?
 •  A: NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ dự phòng rủi ro và duy trì tỉ lệ an toàn theo quy định
 •  B: NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc và duy trì các tỷ lệ an toàn theo quy định
 •  C: NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc theo tỉ lệ quy định
 •  D: NHTM phải lập quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ dự phòng rủi ro theo quy định
Câu 9: Luật tổ chức tín dụng có những quy định hạn chế tín dụng nào đối với ngân hàng thương mại?
 •  A: NHTM không được cho vay vốn đối với những người sau đây: (1) thành viên HĐQT, ban kiểm soát , tổng giám đốc, phó tổng giám đốc , (2) người thẩm định xét duyệt cho vay ;(3) bố ,mẹ , vợ ,chồng, con của thành viên HĐQT,ban kiển soát, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc
 •  B: NHTM không được chấp nhận bảo lãnh thanh toán cho các đối tượng vừa nêu trên
 •  C: NHTM ko được cấp tín dụng không có đảm bảo,cấp tín dụng đối với những điều kiện ưu đãi cho những đối tượng sau đây: (1) Tổ chức kiểm toán , kiểm toán viên đang kiểm toán tại ngân hàng, kế toán trưởng và thanh tra viên;(2) các cổ đông lớn của ngân hàng;(3) DN có một trong những đối tượng, bao gồm thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc , phó tổng giám đốc,người thẩm quyền xét duyệt cho vay, bố, mẹ, vợ chồng, con của thành viên Hội Đồng QT , BKS, Tổng GĐ, Phó Tổng GĐ chiếm trên 10% vốn điều lệ của DN đó
 •  D: Tất cả các quy định trên
Câu 10: Tại sao cần có những quy định an toàn và hạn chế về tính dụng đối với NHTM?
 •  A: Nhằm đảm bảo sự công bằng trong hoạt động ngân hàng
 •  B: Nhằm đảm bảo sự an toàn trong hoạt động ngân hàng
 •  C: Nhằm đảm bảo cho ngân hàng không bao giờ bị phá sản
 •  D: Nhắm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người gửi tiền

Trắc nghiệm Ngân hàng khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 30

Bài Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 30 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 30- Test nghiệp vụ ngân hàng 30 . Bài thi Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 30 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng 30 online. Trac nghiem nghiep vu ngan hang 30- Test nghiep vu ngan hang 30 . Bai thi Trac nghiem nghiep vu ngan hang 30 mien phi. Lam bai test Trac nghiem nghiep vu ngan hang 30 online.